(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Ban quản trị Cổng thông tin điện tử Tây Ninh đưa nội dung thông tin không đúng với tiêu đề?
Người hỏi : Trần Chơn     Số điện thoại:      Email: tranchon_loveforever@yahoo.com     Địa chỉ: Gò Dầu
Ngày hỏi: 02/03/2015 - 13 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 02/03/2015 - 14 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi vào tim hiểu tiểu sử về Nữ Anh hùng Nguyễn Thị Bé , nhưng vào xem nội dung thì không phải tiểu sử.

Mong ban quản trị xem lại và đăng lại nội dung trên?

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 04/03/2015 - 13 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh trả lời như sau:

Hiện nay Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh không có đăng tiểu sử về nữ Anh hùng Nguyễn Thị Bé. Đề nghị ông Trần Chơn xem lại và cho biết địa chỉ website mà ông đã xem để Ban biên tập kiểm tra lại và hỗ trợ thông tin cho ông.

Địa chỉ Website của Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh:  www.tayninh.gov.vn

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Ban quản trị Cổng thông tin điện tử Tây Ninh đưa nội dung thông tin không đúng với tiêu đề?
 Nội dung câu hỏi:

Tôi vào tim hiểu tiểu sử về Nữ Anh hùng Nguyễn Thị Bé , nhưng vào xem nội dung thì không phải tiểu sử.

Mong ban quản trị xem lại và đăng lại nội dung trên?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi vào tim hiểu tiểu sử về Nữ Anh hùng Nguyễn Thị Bé , nhưng vào xem nội dung thì không phải tiểu sử.

Mong ban quản trị xem lại và đăng lại nội dung trên?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: