(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nhà công vụ
Người hỏi : Lê Thị Bích Phượng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 28/02/2015 - 12 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 02/03/2015 - 07 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào!

Hiện nay biên chế giáo viên của Sở Giáo Dục cũng như Phòng giáo dục các huyện có nhiều giáo viên ngoài tỉnh, ngoài huyện. Một số trường có nhà tập thể cho giáo viên, một số khác lại không. Lương của giáo viên mới công tác thỉ chỉ đủ (nếu không muốn nói là thiếu) ăn và sinh hoạt hàng ngày nên không thể nào tự thân mua nhà ở được. Xin hỏi, hiện nay Sở có chủ trương hay chính sách gì về nhà ở cho giáo viên hay không? Nếu giáo viên muôn mua đất cất nhà, Sở có chính sách gì để giúp đở GV hay không?( Cho vay trừ lương hay hỗ trợ tiền gì đó).

Xin cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 02/03/2015 - 10 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

- Hiện chủ trương Sở và Công đoàn ngành GD chỉ đạo thực hiện nhà công vụ hàng năm.

- Chính sách cấp nhà ở cho cá nhân không có. Bạn có thể liên hệ ngân hàng để vay vốn và trả thông qua quỹ lương...chỉ cần xác nhận của BGH trường./.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nhà công vụ
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào!

Hiện nay biên chế giáo viên của Sở Giáo Dục cũng như Phòng giáo dục các huyện có nhiều giáo viên ngoài tỉnh, ngoài huyện. Một số trường có nhà tập thể cho giáo viên, một số khác lại không. Lương của giáo viên mới công tác thỉ chỉ đủ (nếu không muốn nói là thiếu) ăn và sinh hoạt hàng ngày nên không thể nào tự thân mua nhà ở được. Xin hỏi, hiện nay Sở có chủ trương hay chính sách gì về nhà ở cho giáo viên hay không? Nếu giáo viên muôn mua đất cất nhà, Sở có chính sách gì để giúp đở GV hay không?( Cho vay trừ lương hay hỗ trợ tiền gì đó).

Xin cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào!

Hiện nay biên chế giáo viên của Sở Giáo Dục cũng như Phòng giáo dục các huyện có nhiều giáo viên ngoài tỉnh, ngoài huyện. Một số trường có nhà tập thể cho giáo viên, một số khác lại không. Lương của giáo viên mới công tác thỉ chỉ đủ (nếu không muốn nói là thiếu) ăn và sinh hoạt hàng ngày nên không thể nào tự thân mua nhà ở được. Xin hỏi, hiện nay Sở có chủ trương hay chính sách gì về nhà ở cho giáo viên hay không? Nếu giáo viên muôn mua đất cất nhà, Sở có chính sách gì để giúp đở GV hay không?( Cho vay trừ lương hay hỗ trợ tiền gì đó).

Xin cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: