(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kế hoạch tuyển dụng công chức 2013
Người hỏi : Phạm Nguyễn Thành Đạt     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Gò Dầu
Ngày hỏi: 17/10/2013 - 07 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 17/10/2013 - 08 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào anh chị cơ quan!

Theo như dự kiến, cuối năm 2013 tỉnh sẽ tổ chức thi công chức.  Nhưng em lại nghe một số thông tin khác là kế hoạch tuyển dụng công chức của tỉnh đã hủy rồi. Không biết có đúng không?

Trận trọng cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 21/10/2013 - 15 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, hiện tại Sở Nội vụ đã xin chủ trương Thi tuyển công chức năm 2013 của UBND tỉnh Tây Ninh, khi nào được phê duyệt kế hoạch Thi tuyển công chức năm 2013 sẽ thông báo trên báo, Đài, Website của tỉnh tayninh.gov.vn hoac sonoivu.tayninh.gov.vn hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp phòng Tổ chức công chức Sở Nội vụ 066.3822414 để cập nhật  thông tin thường xuyên bạn nha.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kế hoạch tuyển dụng công chức 2013
 Nội dung câu hỏi:

Chào anh chị cơ quan!

Theo như dự kiến, cuối năm 2013 tỉnh sẽ tổ chức thi công chức.  Nhưng em lại nghe một số thông tin khác là kế hoạch tuyển dụng công chức của tỉnh đã hủy rồi. Không biết có đúng không?

Trận trọng cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào anh chị cơ quan!

Theo như dự kiến, cuối năm 2013 tỉnh sẽ tổ chức thi công chức.  Nhưng em lại nghe một số thông tin khác là kế hoạch tuyển dụng công chức của tỉnh đã hủy rồi. Không biết có đúng không?

Trận trọng cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: