(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh từ năm 2010-2013
Người hỏi : Nguyễn Chí Thành     Số điện thoại: 01659997610     Email: bachkimquan@gmail.com     Địa chỉ: phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tây ninh
Ngày hỏi: 16/10/2013 - 14 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 16/10/2013 - 15 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

xin cho hỏi tôi có thể xin số liệu báo cáo tổng kết từ năm 2010 đến 2013 (hoặc 6 tháng đầu năm 2013) về tình hình phát triển kinh tế xã hôi, dặc điểm địa bàn dân cư (thu nhập, tổng dân số, trình độ dân trí...) của tỉnh Tây Ninh ở cơ quan nào? có thể cung câp qua email cho tôi được không? 

Tôi đang nghiên cứu 1 đề tài khoa học về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế xã hội, dân cư đối với công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm.

Rất mong sự giúp đỡ của quý cấp!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 04/11/2013 - 10 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, Bạn vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh, điện thoại: 066.38.12467.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh từ năm 2010-2013
 Nội dung câu hỏi:

xin cho hỏi tôi có thể xin số liệu báo cáo tổng kết từ năm 2010 đến 2013 (hoặc 6 tháng đầu năm 2013) về tình hình phát triển kinh tế xã hôi, dặc điểm địa bàn dân cư (thu nhập, tổng dân số, trình độ dân trí...) của tỉnh Tây Ninh ở cơ quan nào? có thể cung câp qua email cho tôi được không? 

Tôi đang nghiên cứu 1 đề tài khoa học về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế xã hội, dân cư đối với công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm.

Rất mong sự giúp đỡ của quý cấp!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin cho hỏi tôi có thể xin số liệu báo cáo tổng kết từ năm 2010 đến 2013 (hoặc 6 tháng đầu năm 2013) về tình hình phát triển kinh tế xã hôi, dặc điểm địa bàn dân cư (thu nhập, tổng dân số, trình độ dân trí...) của tỉnh Tây Ninh ở cơ quan nào? có thể cung câp qua email cho tôi được không? 

Tôi đang nghiên cứu 1 đề tài khoa học về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế xã hội, dân cư đối với công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm.

Rất mong sự giúp đỡ của quý cấp!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: