(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Gửi UBND tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : Phạm Thị Thủy     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thị xã Tây Ninh
Ngày hỏi: 15/10/2013 - 17 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 16/10/2013 - 09 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

Là một người dân tôi rất phấn khởi khi thấy tỉnh Tây Ninh đã xây dựng mục "Hỏi đáp trực tuyến" nhằm giải đáp những thắc mắc của người dân, giúp lãnh đạo tỉnh phần nào thấy được những tâm tư nguyện vọng của người dân, giúp mối quan hệ giữa người dân và chính quyền gần nhau hơn.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, tôi thường xuyên theo dõi các câu hỏi của người dân và câu trả lời của các cơ quan chức năng, tôi nhận thấy một điều là các câu trả lời của cơ quan chức năng chỉ đáp ứng được một phần về mặt thủ tục mà người dân quan tâm, còn về mặt trách nhiệm của các cán bộ thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ như nhũng nhiễu hoặc cố tình kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ của dân nhất là ở cấp xã, phường thì không được đề cập tới.

Tôi thiết nghĩ để ngày càng tạo được lòng tin của nhân dân với chính quyền, để ngày càng trong sạch bộ máy nhà nước, cải thiện tác phong làm việc và tính tiêu cực của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức thì UBND tỉnh nên chăng có văn bản nào đó để nêu cao tinh thần trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức khi giải quyết các thủ tục hành chính cho dân, bởi vì không phải người dân nào cũng có nhiều thời gian rãnh rỗi để chạy tới chạy lui làm các thủ tục và cũng không phải ai cũng có suy nghĩ phải chi tiền cho cán bộ để làm cho nhanh trong khi đó là trách nhiệm của các cán bộ công chức phải làm và hoàn toàn có thể giải quyết nhanh các thủ tục đó.

Tôi cũng đã thấy và nghe nhiều về hệ thống một cửa điện tử nhằm công khai minh bạch khi thực hiện nhưng đó chỉ là ở cấp sở, ngành, huyện, thị. Vậy còn ở cấp xã, phường thì sao trong khi tình trạng nhũng nhiễu cố tình kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ của dân lại diễn ra thường xuyên ở cấp xã, phường.

Xin chân thành cảm ơn cơ quan chức năng đã xem xét câu hỏi của tôi.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND Tỉnh     
Thời gian trả lời: 12/11/2013 - 15 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chúng tôi ghi nhận kiến nghị của Bạn và sẽ tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo nội dung này.
Cảm ơn Bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Gửi UBND tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Là một người dân tôi rất phấn khởi khi thấy tỉnh Tây Ninh đã xây dựng mục "Hỏi đáp trực tuyến" nhằm giải đáp những thắc mắc của người dân, giúp lãnh đạo tỉnh phần nào thấy được những tâm tư nguyện vọng của người dân, giúp mối quan hệ giữa người dân và chính quyền gần nhau hơn.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, tôi thường xuyên theo dõi các câu hỏi của người dân và câu trả lời của các cơ quan chức năng, tôi nhận thấy một điều là các câu trả lời của cơ quan chức năng chỉ đáp ứng được một phần về mặt thủ tục mà người dân quan tâm, còn về mặt trách nhiệm của các cán bộ thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ như nhũng nhiễu hoặc cố tình kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ của dân nhất là ở cấp xã, phường thì không được đề cập tới.

Tôi thiết nghĩ để ngày càng tạo được lòng tin của nhân dân với chính quyền, để ngày càng trong sạch bộ máy nhà nước, cải thiện tác phong làm việc và tính tiêu cực của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức thì UBND tỉnh nên chăng có văn bản nào đó để nêu cao tinh thần trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức khi giải quyết các thủ tục hành chính cho dân, bởi vì không phải người dân nào cũng có nhiều thời gian rãnh rỗi để chạy tới chạy lui làm các thủ tục và cũng không phải ai cũng có suy nghĩ phải chi tiền cho cán bộ để làm cho nhanh trong khi đó là trách nhiệm của các cán bộ công chức phải làm và hoàn toàn có thể giải quyết nhanh các thủ tục đó.

Tôi cũng đã thấy và nghe nhiều về hệ thống một cửa điện tử nhằm công khai minh bạch khi thực hiện nhưng đó chỉ là ở cấp sở, ngành, huyện, thị. Vậy còn ở cấp xã, phường thì sao trong khi tình trạng nhũng nhiễu cố tình kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ của dân lại diễn ra thường xuyên ở cấp xã, phường.

Xin chân thành cảm ơn cơ quan chức năng đã xem xét câu hỏi của tôi.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Là một người dân tôi rất phấn khởi khi thấy tỉnh Tây Ninh đã xây dựng mục "Hỏi đáp trực tuyến" nhằm giải đáp những thắc mắc của người dân, giúp lãnh đạo tỉnh phần nào thấy được những tâm tư nguyện vọng của người dân, giúp mối quan hệ giữa người dân và chính quyền gần nhau hơn.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, tôi thường xuyên theo dõi các câu hỏi của người dân và câu trả lời của các cơ quan chức năng, tôi nhận thấy một điều là các câu trả lời của cơ quan chức năng chỉ đáp ứng được một phần về mặt thủ tục mà người dân quan tâm, còn về mặt trách nhiệm của các cán bộ thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ như nhũng nhiễu hoặc cố tình kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ của dân nhất là ở cấp xã, phường thì không được đề cập tới.

Tôi thiết nghĩ để ngày càng tạo được lòng tin của nhân dân với chính quyền, để ngày càng trong sạch bộ máy nhà nước, cải thiện tác phong làm việc và tính tiêu cực của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức thì UBND tỉnh nên chăng có văn bản nào đó để nêu cao tinh thần trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức khi giải quyết các thủ tục hành chính cho dân, bởi vì không phải người dân nào cũng có nhiều thời gian rãnh rỗi để chạy tới chạy lui làm các thủ tục và cũng không phải ai cũng có suy nghĩ phải chi tiền cho cán bộ để làm cho nhanh trong khi đó là trách nhiệm của các cán bộ công chức phải làm và hoàn toàn có thể giải quyết nhanh các thủ tục đó.

Tôi cũng đã thấy và nghe nhiều về hệ thống một cửa điện tử nhằm công khai minh bạch khi thực hiện nhưng đó chỉ là ở cấp sở, ngành, huyện, thị. Vậy còn ở cấp xã, phường thì sao trong khi tình trạng nhũng nhiễu cố tình kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ của dân lại diễn ra thường xuyên ở cấp xã, phường.

Xin chân thành cảm ơn cơ quan chức năng đã xem xét câu hỏi của tôi.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: