(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chuyển từ viên chức sang công chức
Người hỏi : Đào Duy Anh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/10/2013 - 15 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 14/10/2013 - 15 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Anh (chị) cho em hỏi:

Em đang là viên chức sự nghiệp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, làm
thê nào nào em có thể trở thành công chức công tác tại vị trí em đang làm việc. Xin anh (chị) hướng dẫn giúp em.!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 21/10/2013 - 15 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, Trường hợp của bạn liên hệ trực tiếp Phòng Nội vụ cấp Huyện nơi bạn đang công tác để có hướng dẫn cụ thể bạn nha.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chuyển từ viên chức sang công chức
 Nội dung câu hỏi:

Anh (chị) cho em hỏi:

Em đang là viên chức sự nghiệp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, làm
thê nào nào em có thể trở thành công chức công tác tại vị trí em đang làm việc. Xin anh (chị) hướng dẫn giúp em.!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Anh (chị) cho em hỏi:

Em đang là viên chức sự nghiệp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, làm
thê nào nào em có thể trở thành công chức công tác tại vị trí em đang làm việc. Xin anh (chị) hướng dẫn giúp em.!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: