(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: leeij phí chứng thực, sao y
Người hỏi : phan thị thủy     Số điện thoại: 0906515132     Email: phanthuy8890@gmail.com     Địa chỉ: phường 1, thị xã tây ninh
Ngày hỏi: 11/10/2013 - 10 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 11/10/2013 - 13 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi đi chứng thực sổ hộ khẩu tại phường 1 thị xã tây ninh, cán bộ tư pháp thu 9000đ/ 1 cuốn bản sao. như vậy có đúng hay không? theo quy định của pháp luật thì như thế nào là đúng? Xin cảm ơn! Mong sự hồi đáp nhanh nhất.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 17/10/2013 - 16 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

    Phòng Tư pháp Thị xã có nhận được câu hỏi của bà về vấn đề thu lệ phí chứng thực hộ khẩu, qua nghiên cứu các quy định của pháp luật Phòng Tư pháp trả lời cho bà như sau:
Căn cứ vào Điểm a, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thì mức thu lệ phí chứng thực được quy định như sau:
    - Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính là 2.000 đồng/ trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/ bản.
   - Do câu hỏi của bà không nêu rõ hộ khẩu chứng thực của bà có bao nhiêu trang, nên  Phòng Tư pháp Thị xã không thể xác định việc UBND Phường 1 thu lệ phí chứng thực hộ khẩu của bà 9.000 đồng là đúng hay sai.
   - Vì vậy, Phòng Tư pháp Thị xã cung cấp thông tin nêu trên để bà đối chiếu với hộ khẩu của bà để xác định việc UBND Phường 1 thu lệ phí là đúng hay sai.
    Phòng Tư pháp Thị xã trả lời cho bà được rõ, thân chào!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: leeij phí chứng thực, sao y
 Nội dung câu hỏi:

tôi đi chứng thực sổ hộ khẩu tại phường 1 thị xã tây ninh, cán bộ tư pháp thu 9000đ/ 1 cuốn bản sao. như vậy có đúng hay không? theo quy định của pháp luật thì như thế nào là đúng? Xin cảm ơn! Mong sự hồi đáp nhanh nhất.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi đi chứng thực sổ hộ khẩu tại phường 1 thị xã tây ninh, cán bộ tư pháp thu 9000đ/ 1 cuốn bản sao. như vậy có đúng hay không? theo quy định của pháp luật thì như thế nào là đúng? Xin cảm ơn! Mong sự hồi đáp nhanh nhất.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: