(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: NGHỈ VIỆC CÔNG CHỨC CẤP XÃ
Người hỏi : Lê Minh HÀ     Số điện thoại: 0972309864     Email:      Địa chỉ: TÂN CHÂU, TÂY NINH
Ngày hỏi: 10/10/2013 - 16 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 11/10/2013 - 12 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang là công chức Tư pháp - hộ tịch, tháng 9 năm 2012 tôi xin nghỉ việc. Vậy khi nghỉ việc tôi được hưởng chế độ theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ hay là Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Nếu hưởng theo Nghị định 46 vậy tôi có được hưởng được mức chênh lệch theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hay không? Kính mong quý cơ quan giải đáp. Tôi đã đặt câu hỏi nhiều lần nhưng chưa được giải đáp!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 14/10/2013 - 14 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu trả lời câu hỏi anh Hà như sau:

Tại Khoản 1 điều 1 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức nêu tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ thì công chức cấp xã không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Như vậy trường hợp của  anh Lê Minh Hà - Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã thì theo khoản 2 điều 2 tại Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định đối tượng áp dụng hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã do sức khỏe, năng lực, trình độ không đáp ứng yêu cầu công tác, không bố trí được công tác khác, dôi dư sau Đại hội Đảng cấp xã nhiệm kỳ 2010-2015, sau bầu cử HĐND-UBND cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016 có đơn xin thôi việc và được cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo chế độ hiện hành.

(Anh Hà có thể liện hệ Phòng Nội vụ số điện thoại 006.3875114 gặp đ/c Nam để biết thêm thông tin)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: NGHỈ VIỆC CÔNG CHỨC CẤP XÃ
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đang là công chức Tư pháp - hộ tịch, tháng 9 năm 2012 tôi xin nghỉ việc. Vậy khi nghỉ việc tôi được hưởng chế độ theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ hay là Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Nếu hưởng theo Nghị định 46 vậy tôi có được hưởng được mức chênh lệch theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hay không? Kính mong quý cơ quan giải đáp. Tôi đã đặt câu hỏi nhiều lần nhưng chưa được giải đáp!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang là công chức Tư pháp - hộ tịch, tháng 9 năm 2012 tôi xin nghỉ việc. Vậy khi nghỉ việc tôi được hưởng chế độ theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ hay là Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Nếu hưởng theo Nghị định 46 vậy tôi có được hưởng được mức chênh lệch theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hay không? Kính mong quý cơ quan giải đáp. Tôi đã đặt câu hỏi nhiều lần nhưng chưa được giải đáp!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: