(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: lập bàn thờ Đại tướng
Người hỏi : Anh Thư     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/10/2013 - 07 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 14/10/2013 - 14 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin đề xuất ý kiến: lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời gian tổ chức quốc tang để người dân Tây Ninh có cơ hội tỏa lòng thành kính với người, tôi rất muốn thắp một nén nhan cho Đại tướng nhưng chưa có nơi để thắp nhan, đề nghị cơ quan chức năng nghĩ đến điều này để người dân Tây Ninh được toả lòng, Cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 29/10/2013 - 11 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

...


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: lập bàn thờ Đại tướng
 Nội dung câu hỏi:

Tôi xin đề xuất ý kiến: lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời gian tổ chức quốc tang để người dân Tây Ninh có cơ hội tỏa lòng thành kính với người, tôi rất muốn thắp một nén nhan cho Đại tướng nhưng chưa có nơi để thắp nhan, đề nghị cơ quan chức năng nghĩ đến điều này để người dân Tây Ninh được toả lòng, Cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin đề xuất ý kiến: lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời gian tổ chức quốc tang để người dân Tây Ninh có cơ hội tỏa lòng thành kính với người, tôi rất muốn thắp một nén nhan cho Đại tướng nhưng chưa có nơi để thắp nhan, đề nghị cơ quan chức năng nghĩ đến điều này để người dân Tây Ninh được toả lòng, Cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: