(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: lam sao de dau thau vot luc binh
Người hỏi : tran trung nghia     Số điện thoại: 0937754224     Email:      Địa chỉ: ap 3 xa tra vong tan bien tay ninh
Ngày hỏi: 15/10/2013 - 19 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 17/10/2013 - 08 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

cho toi hoi neu muon dau thau vot luc binh o song vam co thi toi phai co nhung dieu kien gi

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 12/11/2013 - 07 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Công tác vớt và xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông đã được UBND tỉnh Tây Ninh giao cho Sở Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẻ với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện tại Văn bản số 968/UBND-KTN ngày 12/5/2011.

Trên cơ sở đó, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu để thực hiện công tác vớt và xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông đúng theo quy định và kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-SGTVT ngày 29/6/2011 của Sở Giao thông Vận tải. (Điều kiện mà nhà thầu cần để tham gia đấu thầu xử lý lục bình trước đây là thỏa mản các điều kiện tại Văn bản số 969/UBND-KTN ngày 12/5/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt các nội dung yêu cầu để đánh giá hồ sơ đề xuất xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông).

Qua thời gian triển khai thực hiện, do việc vớt và xử lý lục bình là công việc mới, chưa có tiền lệ trước đây nên nhà thầu gặp nhiều trở ngại trong qua trình thực hiện (gặp khó khăn về thiết bị máy móc và kể cả nhân vật lực …) dẫn đến tình trạng không thực hiện đúng theo các điều kiện đã được thể hiện trong hồ sơ đề xuất và hợp đồng đã được ký kết.

Trước tình hình đó ngày 10/6/2013 Sở Giao thông Vận tải đã có Báo cáo số: 185/BC-SGTVT gửi UBND tỉnh Tây Ninh và trên cơ sở Văn bản số: 120/UBND-KTN ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc chủ trương xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông, Sở Giao thông Vận tải hiện đang lập thủ tục để thanh lý hợp đồng đối với nhà thầu.

Trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải đang tham mưu UBND tỉnh giao cho UBND các huyện (Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng) chủ trì tổ chức thực hiện vớt và xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông. Do đó đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm thực hiện liên hệ trực tiếp với UBND các huyện nêu trên để biết thêm chi tiết.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: lam sao de dau thau vot luc binh
 Nội dung câu hỏi:

cho toi hoi neu muon dau thau vot luc binh o song vam co thi toi phai co nhung dieu kien gi

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho toi hoi neu muon dau thau vot luc binh o song vam co thi toi phai co nhung dieu kien gi

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: