(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: NGHỈ VIỆC CÔNG CHỨC CẤP XÃ (lần 3)
Người hỏi : Lê Minh Hà     Số điện thoại: 0972309864     Email:      Địa chỉ: TÂN CHÂU, TÂY NINH
Ngày hỏi: 16/10/2013 - 10 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 16/10/2013 - 14 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang là công chức Tư pháp - hộ tịch, tháng 9 năm 2012 tôi xin nghỉ việc. Vậy khi nghỉ việc tôi được hưởng chế độ theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ hay là Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Nếu hưởng theo Nghị định 46 vậy tôi có được hưởng được mức chênh lệch theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hay không? Kính mong quý cơ quan giải đáp. Đề nghị Sở Nội vụ trả lời, tôi không đồng ý với`câu trả lời của UBND huyện Tân Châu vì không có căn cứ.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 21/10/2013 - 15 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, vì câu hỏi của bạn chưa cụ thể để giải đáp một cách cụ thể rõ ràng và thuyết phục bạn liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ : 066.3822414 hoặc Thanh Tra Sở Nội vụ 066.3820535.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: NGHỈ VIỆC CÔNG CHỨC CẤP XÃ (lần 3)
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đang là công chức Tư pháp - hộ tịch, tháng 9 năm 2012 tôi xin nghỉ việc. Vậy khi nghỉ việc tôi được hưởng chế độ theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ hay là Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Nếu hưởng theo Nghị định 46 vậy tôi có được hưởng được mức chênh lệch theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hay không? Kính mong quý cơ quan giải đáp. Đề nghị Sở Nội vụ trả lời, tôi không đồng ý với`câu trả lời của UBND huyện Tân Châu vì không có căn cứ.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang là công chức Tư pháp - hộ tịch, tháng 9 năm 2012 tôi xin nghỉ việc. Vậy khi nghỉ việc tôi được hưởng chế độ theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ hay là Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Nếu hưởng theo Nghị định 46 vậy tôi có được hưởng được mức chênh lệch theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hay không? Kính mong quý cơ quan giải đáp. Đề nghị Sở Nội vụ trả lời, tôi không đồng ý với`câu trả lời của UBND huyện Tân Châu vì không có căn cứ.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: