(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Di dời khu vui chơi
Người hỏi : Nguyễn Khắc Mộc     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/10/2013 - 13 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 16/10/2013 - 14 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

Khu ước mơ tuổi thơ ngày xưa, hiện giờ đang bỏ hoang. Tôi có đọc báo Tây Ninh (đăng đã lâu), báo có nói khu ước mơ tuổi thơ sẽ được phục hồi xây dựng như cũ. Xin hỏi khi nào mới thực hiện.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 11/12/2013 - 10 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

                                                    Sở Kế hoạch và Đầu tư xin trả lời như sau:

                    Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX  " nâng cao đời sống vật chất, văn hóa , tinh thần của nhân dân và phấn đấu đến 2015, đưa Thị xã Tây Ninh trở thành đô thị loại III", Tỉnh đã bố trí các khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại dịch vụ và quy hoạch lại Thị xã cho phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương.

                   Trong thời gian vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng chung của các cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, Tỉnh đã tích cực mời gọi các nhà đầu tư đến với Tây Ninh thực hiện dự án đầu tư nhằm góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội của Tỉnh nói chung và phát triển Thị xã Tây Ninh nói riêng.

              Đối với khu đất tại khu ước mơ tuổi thơ trước đây, Tỉnh đã ban hành tiêu chí dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ và làm cơ sở cho việc mời gọi nhà đầu tư có năng lực về tài chính, kinh nghiệm tham gia đấu giá để triển khai xây dựng, quản lý và khai thác dự án. Kết quả đã có nhà đầu tư trúng đấu giá và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng theo đúng quy đinh. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất.

                  Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời ý kiến cho Chuyên mục biết để thông tin đến cử tri./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Di dời khu vui chơi
 Nội dung câu hỏi:

Khu ước mơ tuổi thơ ngày xưa, hiện giờ đang bỏ hoang. Tôi có đọc báo Tây Ninh (đăng đã lâu), báo có nói khu ước mơ tuổi thơ sẽ được phục hồi xây dựng như cũ. Xin hỏi khi nào mới thực hiện.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Khu ước mơ tuổi thơ ngày xưa, hiện giờ đang bỏ hoang. Tôi có đọc báo Tây Ninh (đăng đã lâu), báo có nói khu ước mơ tuổi thơ sẽ được phục hồi xây dựng như cũ. Xin hỏi khi nào mới thực hiện.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: