(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy hoạch thành phố Tây Ninh
Người hỏi : CÁ NHÂN     Số điện thoại: 0978405079     Email: haiyen2361992@gmail.com     Địa chỉ: Phường 1, Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/12/2014 - 00 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 08/12/2014 - 11 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

1. Quy hoạch phân khu 1/2000 hoặc 1/5000 hay Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm cũ của thành phố Tây Ninh (thuộc Phân khu Trung tâm Thị Xã trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch Thị Xã Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn 2050 được duyệt năm 2013) đã có chưa và nếu có thì đã được duyệt chưa?

2. Muốn xin file và tài liệu về Hiện trạng Thành phố Tây NInh và các file về quy hoạch định hướng nói trên để làm đồ án tốt nghiệp KTS Quy hoạch (trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM) thì phải xin ở cơ quan nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 15/01/2015 - 15 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua xem xét câu hỏi của công dân, phòng Quản lý Đô thị Thành phố trả lời như sau:

Câu 1: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm cũ của thành phố Tây Ninh nằm trong quy hoạch phân khu 1, 2, 3 thuộc trong đồ án Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 chưa được lập. Hiện UBND Thành phố đang xin chủ trương UBND tỉnh Tây Ninh thực hiện dự kiến vào năm 2015.

Câu 2: Nếu muốn xin file, các dữ liệu có liên quan nói trên để làm đồ án tốt nghiệp thì bạn phải có Giấy giới thiệu của trường mình đang học và liên hệ Phòng Quản lý đô thị Thành phố tại số 29, nguyễn đình chiểu, phường 2, thành phố Tây Ninh cung cấp. Hoặc xem thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố theo địa chỉ: http://thanhpho.tayninh.gov.vn


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy hoạch thành phố Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

1. Quy hoạch phân khu 1/2000 hoặc 1/5000 hay Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm cũ của thành phố Tây Ninh (thuộc Phân khu Trung tâm Thị Xã trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch Thị Xã Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn 2050 được duyệt năm 2013) đã có chưa và nếu có thì đã được duyệt chưa?

2. Muốn xin file và tài liệu về Hiện trạng Thành phố Tây NInh và các file về quy hoạch định hướng nói trên để làm đồ án tốt nghiệp KTS Quy hoạch (trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM) thì phải xin ở cơ quan nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

1. Quy hoạch phân khu 1/2000 hoặc 1/5000 hay Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm cũ của thành phố Tây Ninh (thuộc Phân khu Trung tâm Thị Xã trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch Thị Xã Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn 2050 được duyệt năm 2013) đã có chưa và nếu có thì đã được duyệt chưa?

2. Muốn xin file và tài liệu về Hiện trạng Thành phố Tây NInh và các file về quy hoạch định hướng nói trên để làm đồ án tốt nghiệp KTS Quy hoạch (trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM) thì phải xin ở cơ quan nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: