(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cách khoán thuê của đội xã Phường Ninh Sơn là đúng hay sai????
Người hỏi : Nhà Trọ     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Ninh Trung, Ninh Sơn
Ngày hỏi: 07/12/2014 - 10 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 08/12/2014 - 11 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Câu hỏi 1: (đã được trả lời)

-      Tôi có đứng tên 10 căn phòng trọ tại xã Phước Đông, cho tôi hỏi:

Các loại thuế phải đóng khi kinh doanh nhà trọ? (Môn bài, GTGT, TNCN và gì nữa?) Cách tính thuế như thế nào?

Theo Nghị định 204/2013 (Thông tư 187/2013/TT-BTC), các hộ kinh doanh nhà trọ cho công nhân được miển thuế GTGT, TNCN; Vậy tôi phải làm gì để được hưởng quyền lợi này? Các bước cần phải làm?

http://hoidap.tayninh.gov.vn/images/icon1.gifTrả lời câu hỏi

Đơn vị trả lời :UBND huyện Gò Dầu
Thời gian trả lời: 25/07/2014 10:51:07 AM

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu trả lời ông, bà như sau:

1. Các loại thuế phải đóng và phương pháp tính thuế đối với kinh doanh nhà trọ theo phương pháp khoán:

a. Các loại thuế phải đóng gồm:

- Thuế môn bài.

- Thuế giá trị gia tăng (nếu có doanh thu > 100 triệu đồng/năm).

- Thuế thu nhập cá nhân (nếu thu nhập chịu thuế >9 triệu đồng/tháng).

Câu hỏi 2: hỏi đội thuế Ninh Sơn yêu cầu tôi đóng thuế có hợp lý không???

_ Tôi có 8 phòng trọ tại tại phường Ninh Sơn thành phố Tây Ninh:  Cho sinh viên, công nhân thuê trọ theo tháng. Và Đội thuế Ninh Sơn có yêu cầu đóng thuế là : 6.040.000 đồng/ năm (hóa đơn còn giữ) gồm:  thuế môn bài : 1.000.000 đồng/năm + thuế khoáng  420.000 đồng/tháng X 12 tháng./.

_Khi hỏi về cách tính thuế khoáng thì đội thuế Ninh Sơn trả lời như sau:

       + Nếu nhà trọ cho thuê dưới 10 phòng thì khoáng 420.000 đồng/ tháng (năm 2013 là 380.000 đồng/ tháng)

       + Nếu trên thì sẽ có mức khoáng khác. 

_Theo tôi tìm hiểu qua “câu hỏi 1” (cổng thông tin điện tử Tây Ninh) và tổng đài 081080 )  thì tôi thấy mình chỉ phải chịu các khoảng thuế sau:

      Các loại thuế phải đóng gồm: theo câu trả lời 1 

- Thuế môn bài. : 1 triệu/ năm.

- Thuế giá trị gia tăng (nếu có doanh thu > 100 triệu đồng/năm) :

           tôi có 8 phòng thuê (giá 500.000 đồng /tháng )

           thu nhập hàng tháng 4.000.000 -> 1 năm có 48 triệu (con số trong mơ vì thường trống từ 1 đến 2 phòng  nên thu nhập một năm nằm thường tại mức 36 triệu) --> không có khoảng thuế này

- Thuế thu nhập cá nhân (nếu thu nhập chịu thuế >9 triệu đồng/tháng). : không có khoảng thuế này

_Cho tôi hỏi cách khoán thuế của đội thuế Phường Ninh Sơn (nơi đại điện pháp luật) này đúng hay sai???

_Nếu sai thì tôi phải làm sao lấy lại được số tiền theo đúng pháp luật ???

_Kính nhờ các Anh, Chị, Cô , Chú hướng dẫn tôi giúp.

Xin cảm ơn!  

 

_ Tôi có 8 phòng trọ tại tại phường Ninh Sơn thành phố Tây Ninh:  Cho sinh viên, công nhân thuê trọ theo tháng. Và Đội thuế Ninh Sơn có yêu cầu đóng thuế là : 6.040.000 đồng (hóa đơn còn giữ) gồm:  thuế môn bài : 1.000.000 đồng/năm + thuế khoáng 420.000 đồng/tháng X 12 tháng.

_Khi hỏi về cách tính thuế khoáng thì đội thuế Ninh Sơn trả lời như sau:

       + Nếu nhà trọ cho thuê dưới 10 phòng thì khoáng 420.000 đồng/ tháng (năm 2013 là 380.000 đồng/ tháng)

       + Nếu trên thì sẽ có mức khoáng khác cao hơn.

_Theo tôi tìm hiểu qua “câu hỏi 1” (cổng thông tin điện tử Tây Ninh và tổng đài 1080 )  thì tôi thấy mình chỉ chịu các khoảng thuế sau:

      Các loại thuế phải đóng gồm:

- Thuế môn bài. : 1 triệu/ năm.

- Thuế giá trị gia tăng (nếu có doanh thu > 100 triệu đồng/năm) :

           tôi có 8 phòng thuê (giá 500.000 đồng /tháng )

           thu nhập hàng tháng 4.000.000 -> 1 năm có 48 triệu (con số trong mơ vì thường trống từ 1 đến 2 phòng  nên thu nhập một năm nằm thườn tại mức 36 triệu)

 

- Thuế thu nhập cá nhân (nếu thu nhập chịu thuế >9 triệu đồng/tháng). : không có tính.

_Cho tôi hỏi cách khoáng thuế của Phường Ninh Sơn (nơi đại điện pháp luật) này đúng hay sai???

_Nếu sai thì tôi phải làm sao lấy lại được số tiền theo đúng pháp luật ???

 

Xin cảm ơn!  


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 06/01/2015 - 16 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

     Qua xem xét câu hỏi của công dân, UBND phường NInh Sơn trả lời như sau:

     Căn cứ theo Điểm 2, Mục II, Phần B của Quyết định số 2248/QĐ-TCT ngày 28/02/2012 của Tổng Cục thuế về việc Quyết định ban hành Quy trình quản lý hộ kinh doanh có quy định đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán vào tháng 11 hằng năm thì hộ kinh doanh phải kê khai vào Tờ khai thuế khoán theo mẫu số 01 /THKH để làm căn cứ tính thuế cho năm tiếp theo. 

     Căn cứ vào Tờ khai thuế khoán hộ kinh doanh do ông Đặng Ngọc Dương, ngụ tại 135/4 khu phố Ninh Trung phường NInh Sơn thành phố Tây Ninh có khai số thuế đề nghị nộp là 420.000 đồng/tháng. Vì vậy Đội thuế phường Ninh Sơn căn cứ theo Tờ khai thuế khoán là đúng theo quy định.

     Trường hợp doanh thu cho thuê nhà trọ bình quân 4000.000 đồng/tháng theo như trình bày của Ông thì đề nghị Ông làm đơn xin giảm hoặc miễn thuế theo quy định và gửi về Đội thuế phường Ninh Sơn xem xét giải quyết theo đúng quy định.

     Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cách khoán thuê của đội xã Phường Ninh Sơn là đúng hay sai????
 Nội dung câu hỏi:

Câu hỏi 1: (đã được trả lời)

-      Tôi có đứng tên 10 căn phòng trọ tại xã Phước Đông, cho tôi hỏi:

Các loại thuế phải đóng khi kinh doanh nhà trọ? (Môn bài, GTGT, TNCN và gì nữa?) Cách tính thuế như thế nào?

Theo Nghị định 204/2013 (Thông tư 187/2013/TT-BTC), các hộ kinh doanh nhà trọ cho công nhân được miển thuế GTGT, TNCN; Vậy tôi phải làm gì để được hưởng quyền lợi này? Các bước cần phải làm?

http://hoidap.tayninh.gov.vn/images/icon1.gifTrả lời câu hỏi

Đơn vị trả lời :UBND huyện Gò Dầu
Thời gian trả lời: 25/07/2014 10:51:07 AM

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu trả lời ông, bà như sau:

1. Các loại thuế phải đóng và phương pháp tính thuế đối với kinh doanh nhà trọ theo phương pháp khoán:

a. Các loại thuế phải đóng gồm:

- Thuế môn bài.

- Thuế giá trị gia tăng (nếu có doanh thu > 100 triệu đồng/năm).

- Thuế thu nhập cá nhân (nếu thu nhập chịu thuế >9 triệu đồng/tháng).

Câu hỏi 2: hỏi đội thuế Ninh Sơn yêu cầu tôi đóng thuế có hợp lý không???

_ Tôi có 8 phòng trọ tại tại phường Ninh Sơn thành phố Tây Ninh:  Cho sinh viên, công nhân thuê trọ theo tháng. Và Đội thuế Ninh Sơn có yêu cầu đóng thuế là : 6.040.000 đồng/ năm (hóa đơn còn giữ) gồm:  thuế môn bài : 1.000.000 đồng/năm + thuế khoáng  420.000 đồng/tháng X 12 tháng./.

_Khi hỏi về cách tính thuế khoáng thì đội thuế Ninh Sơn trả lời như sau:

       + Nếu nhà trọ cho thuê dưới 10 phòng thì khoáng 420.000 đồng/ tháng (năm 2013 là 380.000 đồng/ tháng)

       + Nếu trên thì sẽ có mức khoáng khác. 

_Theo tôi tìm hiểu qua “câu hỏi 1” (cổng thông tin điện tử Tây Ninh) và tổng đài 081080 )  thì tôi thấy mình chỉ phải chịu các khoảng thuế sau:

      Các loại thuế phải đóng gồm: theo câu trả lời 1 

- Thuế môn bài. : 1 triệu/ năm.

- Thuế giá trị gia tăng (nếu có doanh thu > 100 triệu đồng/năm) :

           tôi có 8 phòng thuê (giá 500.000 đồng /tháng )

           thu nhập hàng tháng 4.000.000 -> 1 năm có 48 triệu (con số trong mơ vì thường trống từ 1 đến 2 phòng  nên thu nhập một năm nằm thường tại mức 36 triệu) --> không có khoảng thuế này

- Thuế thu nhập cá nhân (nếu thu nhập chịu thuế >9 triệu đồng/tháng). : không có khoảng thuế này

_Cho tôi hỏi cách khoán thuế của đội thuế Phường Ninh Sơn (nơi đại điện pháp luật) này đúng hay sai???

_Nếu sai thì tôi phải làm sao lấy lại được số tiền theo đúng pháp luật ???

_Kính nhờ các Anh, Chị, Cô , Chú hướng dẫn tôi giúp.

Xin cảm ơn!  

 

_ Tôi có 8 phòng trọ tại tại phường Ninh Sơn thành phố Tây Ninh:  Cho sinh viên, công nhân thuê trọ theo tháng. Và Đội thuế Ninh Sơn có yêu cầu đóng thuế là : 6.040.000 đồng (hóa đơn còn giữ) gồm:  thuế môn bài : 1.000.000 đồng/năm + thuế khoáng 420.000 đồng/tháng X 12 tháng.

_Khi hỏi về cách tính thuế khoáng thì đội thuế Ninh Sơn trả lời như sau:

       + Nếu nhà trọ cho thuê dưới 10 phòng thì khoáng 420.000 đồng/ tháng (năm 2013 là 380.000 đồng/ tháng)

       + Nếu trên thì sẽ có mức khoáng khác cao hơn.

_Theo tôi tìm hiểu qua “câu hỏi 1” (cổng thông tin điện tử Tây Ninh và tổng đài 1080 )  thì tôi thấy mình chỉ chịu các khoảng thuế sau:

      Các loại thuế phải đóng gồm:

- Thuế môn bài. : 1 triệu/ năm.

- Thuế giá trị gia tăng (nếu có doanh thu > 100 triệu đồng/năm) :

           tôi có 8 phòng thuê (giá 500.000 đồng /tháng )

           thu nhập hàng tháng 4.000.000 -> 1 năm có 48 triệu (con số trong mơ vì thường trống từ 1 đến 2 phòng  nên thu nhập một năm nằm thườn tại mức 36 triệu)

 

- Thuế thu nhập cá nhân (nếu thu nhập chịu thuế >9 triệu đồng/tháng). : không có tính.

_Cho tôi hỏi cách khoáng thuế của Phường Ninh Sơn (nơi đại điện pháp luật) này đúng hay sai???

_Nếu sai thì tôi phải làm sao lấy lại được số tiền theo đúng pháp luật ???

 

Xin cảm ơn!  

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Câu hỏi 1: (đã được trả lời)

-      Tôi có đứng tên 10 căn phòng trọ tại xã Phước Đông, cho tôi hỏi:

Các loại thuế phải đóng khi kinh doanh nhà trọ? (Môn bài, GTGT, TNCN và gì nữa?) Cách tính thuế như thế nào?

Theo Nghị định 204/2013 (Thông tư 187/2013/TT-BTC), các hộ kinh doanh nhà trọ cho công nhân được miển thuế GTGT, TNCN; Vậy tôi phải làm gì để được hưởng quyền lợi này? Các bước cần phải làm?

http://hoidap.tayninh.gov.vn/images/icon1.gifTrả lời câu hỏi

Đơn vị trả lời :UBND huyện Gò Dầu
Thời gian trả lời: 25/07/2014 10:51:07 AM

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu trả lời ông, bà như sau:

1. Các loại thuế phải đóng và phương pháp tính thuế đối với kinh doanh nhà trọ theo phương pháp khoán:

a. Các loại thuế phải đóng gồm:

- Thuế môn bài.

- Thuế giá trị gia tăng (nếu có doanh thu > 100 triệu đồng/năm).

- Thuế thu nhập cá nhân (nếu thu nhập chịu thuế >9 triệu đồng/tháng).

Câu hỏi 2: hỏi đội thuế Ninh Sơn yêu cầu tôi đóng thuế có hợp lý không???

_ Tôi có 8 phòng trọ tại tại phường Ninh Sơn thành phố Tây Ninh:  Cho sinh viên, công nhân thuê trọ theo tháng. Và Đội thuế Ninh Sơn có yêu cầu đóng thuế là : 6.040.000 đồng/ năm (hóa đơn còn giữ) gồm:  thuế môn bài : 1.000.000 đồng/năm + thuế khoáng  420.000 đồng/tháng X 12 tháng./.

_Khi hỏi về cách tính thuế khoáng thì đội thuế Ninh Sơn trả lời như sau:

       + Nếu nhà trọ cho thuê dưới 10 phòng thì khoáng 420.000 đồng/ tháng (năm 2013 là 380.000 đồng/ tháng)

       + Nếu trên thì sẽ có mức khoáng khác. 

_Theo tôi tìm hiểu qua “câu hỏi 1” (cổng thông tin điện tử Tây Ninh) và tổng đài 081080 )  thì tôi thấy mình chỉ phải chịu các khoảng thuế sau:

      Các loại thuế phải đóng gồm: theo câu trả lời 1 

- Thuế môn bài. : 1 triệu/ năm.

- Thuế giá trị gia tăng (nếu có doanh thu > 100 triệu đồng/năm) :

           tôi có 8 phòng thuê (giá 500.000 đồng /tháng )

           thu nhập hàng tháng 4.000.000 -> 1 năm có 48 triệu (con số trong mơ vì thường trống từ 1 đến 2 phòng  nên thu nhập một năm nằm thường tại mức 36 triệu) --> không có khoảng thuế này

- Thuế thu nhập cá nhân (nếu thu nhập chịu thuế >9 triệu đồng/tháng). : không có khoảng thuế này

_Cho tôi hỏi cách khoán thuế của đội thuế Phường Ninh Sơn (nơi đại điện pháp luật) này đúng hay sai???

_Nếu sai thì tôi phải làm sao lấy lại được số tiền theo đúng pháp luật ???

_Kính nhờ các Anh, Chị, Cô , Chú hướng dẫn tôi giúp.

Xin cảm ơn!  

 

_ Tôi có 8 phòng trọ tại tại phường Ninh Sơn thành phố Tây Ninh:  Cho sinh viên, công nhân thuê trọ theo tháng. Và Đội thuế Ninh Sơn có yêu cầu đóng thuế là : 6.040.000 đồng (hóa đơn còn giữ) gồm:  thuế môn bài : 1.000.000 đồng/năm + thuế khoáng 420.000 đồng/tháng X 12 tháng.

_Khi hỏi về cách tính thuế khoáng thì đội thuế Ninh Sơn trả lời như sau:

       + Nếu nhà trọ cho thuê dưới 10 phòng thì khoáng 420.000 đồng/ tháng (năm 2013 là 380.000 đồng/ tháng)

       + Nếu trên thì sẽ có mức khoáng khác cao hơn.

_Theo tôi tìm hiểu qua “câu hỏi 1” (cổng thông tin điện tử Tây Ninh và tổng đài 1080 )  thì tôi thấy mình chỉ chịu các khoảng thuế sau:

      Các loại thuế phải đóng gồm:

- Thuế môn bài. : 1 triệu/ năm.

- Thuế giá trị gia tăng (nếu có doanh thu > 100 triệu đồng/năm) :

           tôi có 8 phòng thuê (giá 500.000 đồng /tháng )

           thu nhập hàng tháng 4.000.000 -> 1 năm có 48 triệu (con số trong mơ vì thường trống từ 1 đến 2 phòng  nên thu nhập một năm nằm thườn tại mức 36 triệu)

 

- Thuế thu nhập cá nhân (nếu thu nhập chịu thuế >9 triệu đồng/tháng). : không có tính.

_Cho tôi hỏi cách khoáng thuế của Phường Ninh Sơn (nơi đại điện pháp luật) này đúng hay sai???

_Nếu sai thì tôi phải làm sao lấy lại được số tiền theo đúng pháp luật ???

 

Xin cảm ơn!  

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: