(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về phụ cấp thu hút vùng đăc biệt khó khăn
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Hòa-Tân Châu-Tây Ninh
Ngày hỏi: 04/12/2014 - 16 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 05/12/2014 - 14 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên thuộc vùng không đặc biệt khó khăn của tỉnh Hậu Giang. Năm 2004 tôi chuyển theo gia đình tại Bàu Năng-Dương Minh Châu-Tây Ninh sau đó được Sở Nội vụ Tây Ninh tiếp nhận và điều động về UBND huyện Tân Châu, UBND huyện Tân Châu tiếp nhận và điều động về Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Châu. Từ Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Châu điều động về công tác tại Trường THCS Bưng Bàng (là vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn) từ năm 2004 cho đến nay.

Vừa qua Trường xét tôi không được hưởng phụ cấp thu hút kéo dài theo Nghị định 19 của Chính phủ, nhưng tông qua cổng thông tin điện tử Tây Ninh tôi thấy có trường hợp ở huyện Bến Cầu giống như tôi nhưng lại được Sở GD ĐT Tay Ninh thống nhất cho hưởng phụ cấp thu hút kéo dài (Câu hỏi lúc 7:52:20 PM ngày 22/11/2014 - Trả lời lúc 10:29:55 AM ngày 3/12/2014).

Vậy tôi có được hưởng phụ cấp thu hút kéo dài theo Nghị định 19 của Chính phủ hay không? Xin chân thành cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 25/12/2014 - 07 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

         Ủy ban nhân dân huyện trả lời câu hỏi của ông (bà) như sau:

       Theo khoản 2 Điều 1 của Nghị Định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ và Điều 2 của Thông tư số 35/2013/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính không nói đến hộ khẩu nhưng đối tượng hưởng phụ cấp thu hút kéo dài là những người đang công tác từ vùng không đặc biệt khó khăn được điều động đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn (đối với nữ đủ 3 năm, nam đủ 5 năm) nhưng chưa được điều động công tác trở lại nơi cuối cùng trước khi chuyển đến vùng đặc biệt khó khăn thì tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút kéo dài. Trường hợp giáo viên trên từ Hậu Giang chuyển về huyện công tác và đã được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ (đã đủ 5 năm). Hiện nay giáo viên có nhà cửa và đang thường trú tại xã Tân Hòa, Tân Châu nên không thể luân chuyển trở về nơi trước khi giáo viên chuyển đến (tỉnh Hậu giang). Do vậy, giáo viên sẽ không được hưởng phụ cấp thu hút kéo dài mà tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp lâu năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

         Trường hợp giáo viên huyện Bến Cầu được Sở Giáo dục và Đào tạo giải quyết hưởng chế độ phụ cấp thu hút kéo dài như giáo viên đã nêu là không có vì Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xin ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo về trường hợp này. Như vậy, giáo viên trường THCS Bưng Bàng nếu chưa rõ về chế độ chính sách có thể liên hệ Phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (bộ phận Tổ chức cán bộ) để biết thông tin rõ hơn.

         Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về phụ cấp thu hút vùng đăc biệt khó khăn
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên thuộc vùng không đặc biệt khó khăn của tỉnh Hậu Giang. Năm 2004 tôi chuyển theo gia đình tại Bàu Năng-Dương Minh Châu-Tây Ninh sau đó được Sở Nội vụ Tây Ninh tiếp nhận và điều động về UBND huyện Tân Châu, UBND huyện Tân Châu tiếp nhận và điều động về Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Châu. Từ Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Châu điều động về công tác tại Trường THCS Bưng Bàng (là vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn) từ năm 2004 cho đến nay.

Vừa qua Trường xét tôi không được hưởng phụ cấp thu hút kéo dài theo Nghị định 19 của Chính phủ, nhưng tông qua cổng thông tin điện tử Tây Ninh tôi thấy có trường hợp ở huyện Bến Cầu giống như tôi nhưng lại được Sở GD ĐT Tay Ninh thống nhất cho hưởng phụ cấp thu hút kéo dài (Câu hỏi lúc 7:52:20 PM ngày 22/11/2014 - Trả lời lúc 10:29:55 AM ngày 3/12/2014).

Vậy tôi có được hưởng phụ cấp thu hút kéo dài theo Nghị định 19 của Chính phủ hay không? Xin chân thành cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên thuộc vùng không đặc biệt khó khăn của tỉnh Hậu Giang. Năm 2004 tôi chuyển theo gia đình tại Bàu Năng-Dương Minh Châu-Tây Ninh sau đó được Sở Nội vụ Tây Ninh tiếp nhận và điều động về UBND huyện Tân Châu, UBND huyện Tân Châu tiếp nhận và điều động về Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Châu. Từ Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Châu điều động về công tác tại Trường THCS Bưng Bàng (là vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn) từ năm 2004 cho đến nay.

Vừa qua Trường xét tôi không được hưởng phụ cấp thu hút kéo dài theo Nghị định 19 của Chính phủ, nhưng tông qua cổng thông tin điện tử Tây Ninh tôi thấy có trường hợp ở huyện Bến Cầu giống như tôi nhưng lại được Sở GD ĐT Tay Ninh thống nhất cho hưởng phụ cấp thu hút kéo dài (Câu hỏi lúc 7:52:20 PM ngày 22/11/2014 - Trả lời lúc 10:29:55 AM ngày 3/12/2014).

Vậy tôi có được hưởng phụ cấp thu hút kéo dài theo Nghị định 19 của Chính phủ hay không? Xin chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: