(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Việc đăng kí giấy phép kinh doanh
Người hỏi : Lưu Ngọc Diệp     Số điện thoại: 01689643234     Email: diepluu@gmail.com     Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 04/12/2014 - 15 Giờ 44 phút     Ngày chuyển: 05/12/2014 - 14 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là công dân Tây Ninh ra Đà Nẵng lập nghiệp, nay tôi đã tiến hành đăng ký kinh doanh dịch vụ sửa điều hòa tại Đà Nẵng.

Vậy cho tôi hỏi , bây giờ tôi về lại Tây Ninh kinh doanh vậy có cần phải đăng ký giấy phép kinh doanh tại Tây Ninh hay không và nếu có thì các bước đăng ký thế nào.

Xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 11/12/2014 - 10 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính gửi: Bà Lưu Ngọc Diệp

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi của Bà Lưu Ngọc Diệp gửi đến Chuyên mục hỏi về việc chuyển trụ sở kinh doanh từ Đà Nẵng về Tây Ninh

Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp như sau:

1. Về trình tự, thủ tục chuyển trụ sở chính:

Căn cứ vào Khoản 1và Khoản 3 Điều 35, Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ  quy định về chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác như sau:

- Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

          - Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

       Về thời gian đăng ký thay đổi là 01 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          Về cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh hoặc qua mạng Internet www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

       

          2. Về ngành nghề đăng ký

Doanh nghiệp ghi mã ngành cấp 4 theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại Quyết định 337/QĐ-BKHĐT ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với ngành sửa máy điều hòa (mã ngành 9522 – Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình)

Trên đây là nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi đến Doanh nghiệp biết.

Chào trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Việc đăng kí giấy phép kinh doanh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là công dân Tây Ninh ra Đà Nẵng lập nghiệp, nay tôi đã tiến hành đăng ký kinh doanh dịch vụ sửa điều hòa tại Đà Nẵng.

Vậy cho tôi hỏi , bây giờ tôi về lại Tây Ninh kinh doanh vậy có cần phải đăng ký giấy phép kinh doanh tại Tây Ninh hay không và nếu có thì các bước đăng ký thế nào.

Xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là công dân Tây Ninh ra Đà Nẵng lập nghiệp, nay tôi đã tiến hành đăng ký kinh doanh dịch vụ sửa điều hòa tại Đà Nẵng.

Vậy cho tôi hỏi , bây giờ tôi về lại Tây Ninh kinh doanh vậy có cần phải đăng ký giấy phép kinh doanh tại Tây Ninh hay không và nếu có thì các bước đăng ký thế nào.

Xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: