(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/12/2014 - 09 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 05/12/2014 - 14 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo Thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT ở Điều 8 Chương III  qui định "Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần", vậy theo qui định này đối với giáo viên dạy bộ môn Tin học kiêm quản lý phòng máy có được chế độ giảm định mức tiết dạy không? Theo tôi được biết trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có một số huyện thực hiện theo qui định này còn lại một số huyện không thực hiện được, như vậy cùng một Thông tư của Bộ Giáo dục - Đào tạo, trong cùng địa bàn một tỉnh tại sao lại có sự khác nhau đó? Rất mong được sự gải đáp của các cấp chính quyền, tôi chân thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 08/12/2014 - 08 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Câu hỏi: Theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ở Điều 8.....

Sở GDĐT trả lời: Theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Thông tư số 28/2009/TT- BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông: Giáo viên kiêm phụ trách phòng bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần là đúng. Do đó, bạn nên liên hệ với thủ trưởng nơi đang công tác để làm rõ vấn đề.


 Tây Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 Phòng TCCB


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT
 Nội dung câu hỏi:

Theo Thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT ở Điều 8 Chương III  qui định "Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần", vậy theo qui định này đối với giáo viên dạy bộ môn Tin học kiêm quản lý phòng máy có được chế độ giảm định mức tiết dạy không? Theo tôi được biết trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có một số huyện thực hiện theo qui định này còn lại một số huyện không thực hiện được, như vậy cùng một Thông tư của Bộ Giáo dục - Đào tạo, trong cùng địa bàn một tỉnh tại sao lại có sự khác nhau đó? Rất mong được sự gải đáp của các cấp chính quyền, tôi chân thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo Thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT ở Điều 8 Chương III  qui định "Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần", vậy theo qui định này đối với giáo viên dạy bộ môn Tin học kiêm quản lý phòng máy có được chế độ giảm định mức tiết dạy không? Theo tôi được biết trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có một số huyện thực hiện theo qui định này còn lại một số huyện không thực hiện được, như vậy cùng một Thông tư của Bộ Giáo dục - Đào tạo, trong cùng địa bàn một tỉnh tại sao lại có sự khác nhau đó? Rất mong được sự gải đáp của các cấp chính quyền, tôi chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: