(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi sở nội vụ
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0975747121     Email: vannguyenkltn@gmail.com     Địa chỉ: tân châu, tây ninh
Ngày hỏi: 03/12/2014 - 11 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 03/12/2014 - 11 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo quy định tại quyết định 2405/QĐ-TT, ngày 10/12/2013 thì xã Suối Ngô nằm trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp theo nghị định 116/2010/NĐ-CP. Tôi có thắc mắc là phụ cấp thu hút được tính từ ngày quyết định 2405 có hiệu lực hay sao? tôi thấy cùng nằm trên địa bàn xã Suối Ngô nhưng 2 cơ quan có cách tính khác nhau, 1 cơ quan tính phụ cấp cho nhân viên từ tháng 1/2014, cơ quan khác laị tính từ tháng 7/2014. Vậy cơ quan nào tính đúng? Mong sự giải đáp của quý cơ quan để đảm bảo quyền lợi của công chức, viên chức đang công tác tại vùng khó khăn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 03/12/2014 - 15 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về thời gian áp dụng chính sách cho các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP tại các xã thuộc Quyết định số 2405/QĐ-TTG ngày 10/12/2013 của Thủ tướng chính phủ, Sở Nội vụ và Sở Tài chính đã thống nhất trả lời UBND huyện Tân Châu là từ ngày 01/01/2014.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi sở nội vụ
 Nội dung câu hỏi:

Theo quy định tại quyết định 2405/QĐ-TT, ngày 10/12/2013 thì xã Suối Ngô nằm trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp theo nghị định 116/2010/NĐ-CP. Tôi có thắc mắc là phụ cấp thu hút được tính từ ngày quyết định 2405 có hiệu lực hay sao? tôi thấy cùng nằm trên địa bàn xã Suối Ngô nhưng 2 cơ quan có cách tính khác nhau, 1 cơ quan tính phụ cấp cho nhân viên từ tháng 1/2014, cơ quan khác laị tính từ tháng 7/2014. Vậy cơ quan nào tính đúng? Mong sự giải đáp của quý cơ quan để đảm bảo quyền lợi của công chức, viên chức đang công tác tại vùng khó khăn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo quy định tại quyết định 2405/QĐ-TT, ngày 10/12/2013 thì xã Suối Ngô nằm trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp theo nghị định 116/2010/NĐ-CP. Tôi có thắc mắc là phụ cấp thu hút được tính từ ngày quyết định 2405 có hiệu lực hay sao? tôi thấy cùng nằm trên địa bàn xã Suối Ngô nhưng 2 cơ quan có cách tính khác nhau, 1 cơ quan tính phụ cấp cho nhân viên từ tháng 1/2014, cơ quan khác laị tính từ tháng 7/2014. Vậy cơ quan nào tính đúng? Mong sự giải đáp của quý cơ quan để đảm bảo quyền lợi của công chức, viên chức đang công tác tại vùng khó khăn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: