(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Danh Muc Tài liệu ôn thi công chức ngành Ngoại Vụ na7m 2014
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: davidtong2013@gmail.com     Địa chỉ: Gò Dầu Tây Ninh
Ngày hỏi: 04/12/2014 - 22 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 05/12/2014 - 14 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin quý cơ quan có liên quan và thẩm quyền cho em biết danh mục tài liệu ôn thi công chức ngành Ngoại Vụ của tỉnh Tây Ninh năm 2014 này?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 05/12/2014 - 14 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn khi bạn nộp hồ sơ thi tuyển công chức năm 2014 tại Sở Nội vụ số 008 Trần Quốc Toản Phường 2 Thành phố Tây Ninh sẽ được thông báo cụ thể lịch ôn thi cũng như tài liệu và thời gian thi tuyển.

Trân Trọng./.

0663839968 Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Danh Muc Tài liệu ôn thi công chức ngành Ngoại Vụ na7m 2014
 Nội dung câu hỏi:

Xin quý cơ quan có liên quan và thẩm quyền cho em biết danh mục tài liệu ôn thi công chức ngành Ngoại Vụ của tỉnh Tây Ninh năm 2014 này?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin quý cơ quan có liên quan và thẩm quyền cho em biết danh mục tài liệu ôn thi công chức ngành Ngoại Vụ của tỉnh Tây Ninh năm 2014 này?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: