(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giay chứng nhận độc thân
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/12/2014 - 16 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 08/12/2014 - 11 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

 

KÍNH GỬI GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

- Tôi là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước;

- Mục đích xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

- Tôi không có tiền án, tiền sự,

- Tôi chưa có kêt hôn lần nào

- Vừa rồi tôi có lên sở tư pháp thẩm tra về việc xin giấy xác nhận độc thân, nhân viên của tư pháp yêu cầu vị hôn phu tôi về Vn mới cấp giấy chứng nhận độc thân cho tôi.

- Tôi muốn hỏi lý do vì sao phải có mặt vị hôn phu của tôi mới cấp giấy chứng nhận độc thân, hãy cho tôi biết theo điều mấy , khỏan mấy của pháp luật VN hiện hành.

Kính gửi


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 22/12/2014 - 14 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

Theo khoản 2 Điều 10 Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài quy định:

Điều 10. Phỏng vấn đối với người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trình tự phỏng vấn đối với người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài theo quy định tại khoản 6 Điều 15 của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, được thực hiện như sau:

1. Sở Tư pháp cử cán bộ tiến hành phỏng vấn đối với người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Khi phỏng vấn cán bộ Sở Tư pháp cần làm rõ sự tự nguyện, mục đích kết hôn của công dân Việt Nam; sự hiểu biết của công dân Việt Nam về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh cá nhân của người nước ngoài, về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, pháp luật về hôn nhân và gia đình của quốc gia, vùng lãnh thổ mà người nước ngoài cư trú.

2. Kết quả thẩm tra, xác minh, phỏng vấn bên công dân Việt Nam cho thấy thuộc một trong các trường hợp sau đây thì Sở Tư pháp yêu cầu bên người nước ngoài về Việt Nam để phỏng vấn làm rõ:

a) Hai bên chênh lệch nhau từ 20 tuổi trở lên;

b) Người nước ngoài kết hôn lần thứ ba hoặc đã kết hôn và ly hôn với vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam;

c) Công dân Việt Nam không hiểu biết về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh cá nhân của người nước ngoài; không hiểu biết về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, pháp luật về hôn nhân và gia đình của quốc gia, vùng lãnh thổ mà người nước ngoài cư trú;

d) Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho biết sẽ không có mặt để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.

3. Kết quả phỏng vấn phải ghi thành văn bản, có chữ ký của người phỏng vấn, người được phỏng vấn.”

Nếu trường phỏng vấn để cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhận của chị thuộc 1 trong 04 trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tư pháp thì Sở Tư pháp yêu cầu bên người nước ngoài về Việt Nam để phỏng vấn làm rõ. Chỉ khi phỏng vấn đạt yêu cầu, Sở Tư pháp Tây Ninh mới đồng ý để cho UBND cấp xã, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giay chứng nhận độc thân
 Nội dung câu hỏi:

 

KÍNH GỬI GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

- Tôi là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước;

- Mục đích xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

- Tôi không có tiền án, tiền sự,

- Tôi chưa có kêt hôn lần nào

- Vừa rồi tôi có lên sở tư pháp thẩm tra về việc xin giấy xác nhận độc thân, nhân viên của tư pháp yêu cầu vị hôn phu tôi về Vn mới cấp giấy chứng nhận độc thân cho tôi.

- Tôi muốn hỏi lý do vì sao phải có mặt vị hôn phu của tôi mới cấp giấy chứng nhận độc thân, hãy cho tôi biết theo điều mấy , khỏan mấy của pháp luật VN hiện hành.

Kính gửi

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 

KÍNH GỬI GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

- Tôi là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước;

- Mục đích xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

- Tôi không có tiền án, tiền sự,

- Tôi chưa có kêt hôn lần nào

- Vừa rồi tôi có lên sở tư pháp thẩm tra về việc xin giấy xác nhận độc thân, nhân viên của tư pháp yêu cầu vị hôn phu tôi về Vn mới cấp giấy chứng nhận độc thân cho tôi.

- Tôi muốn hỏi lý do vì sao phải có mặt vị hôn phu của tôi mới cấp giấy chứng nhận độc thân, hãy cho tôi biết theo điều mấy , khỏan mấy của pháp luật VN hiện hành.

Kính gửi

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: