(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về chính sách nghỉ tết dương lịch
Người hỏi : Bảo hộ lao động Phụng Long     Số điện thoại: 0903315628     Email: phunglong@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/12/2014 - 11 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 01/12/2014 - 15 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi mới mở công ty may mặc long phụng tại Tây Ninh nhưng tôi không biết chính sách lao động ngày nghỉ của nhân viên theo luật nhà nước. Không biết theo luật quy định ngày lịch nghỉ tết dương lịch 2015 tại Tây Ninh, các công nhân được nghỉ mấy ngày để tôi có thể lên lịch công ty và công việc để phù hợp chính sách lao động tại Tây Ninh 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 05/12/2014 - 10 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày nghỉ tết Dương lịch hàng năm theo quy định tại mục a khoản 1 và khoản 3 Điều 115 Bộ Luật lao động năm 2012, cụ thể:

 

Mục a: Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch),

Khoản 3: Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty bố trí lịch nghỉ tết dương lịch cho người lao động thuộc đơn vị mình.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về chính sách nghỉ tết dương lịch
 Nội dung câu hỏi:

Tôi mới mở công ty may mặc long phụng tại Tây Ninh nhưng tôi không biết chính sách lao động ngày nghỉ của nhân viên theo luật nhà nước. Không biết theo luật quy định ngày lịch nghỉ tết dương lịch 2015 tại Tây Ninh, các công nhân được nghỉ mấy ngày để tôi có thể lên lịch công ty và công việc để phù hợp chính sách lao động tại Tây Ninh 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi mới mở công ty may mặc long phụng tại Tây Ninh nhưng tôi không biết chính sách lao động ngày nghỉ của nhân viên theo luật nhà nước. Không biết theo luật quy định ngày lịch nghỉ tết dương lịch 2015 tại Tây Ninh, các công nhân được nghỉ mấy ngày để tôi có thể lên lịch công ty và công việc để phù hợp chính sách lao động tại Tây Ninh 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: