(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Học nghề ra trường không tìm được việc làm
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại: 0983482099     Email: hoangsa0105@gmail.com     Địa chỉ: Phước Vinh - Châu Thành - Tây Ninh
Ngày hỏi: 30/11/2014 - 23 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 01/12/2014 - 16 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi : Ban biên tập website Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành - Tây Ninh. Sau khi tốt nghiệp cấp III, năm 2009 tôi tình nguyện tham gia phục vụ tại ngũ thời gian 2 năm, trong quá trình rèn luyện phấn đấu tại đơn vị Sư Đoàn 5 tôi đã được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước khi xuất ngũ tôi được đơn vị khen thưởng là chiến sĩ tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự. Trở về địa phương tôi liền đi học nghề hệ Cao Đẳng Nghề Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ ( 3 năm ) của trường Cao Đẳng nghề Số 8 Bộ Quốc Phòng với tấm bằng loại khá. Sau khi ra trường đến nay ( gần 6 tháng) tôi đã tìm kiếm việc làm rất vất vả qua các kênh khác nhau nhưng vẫn không tìm được việc. Cả một hành trình tìm kiếm việc làm ấy là biết bao nỗi cơ cực, tốn kém và mất thời gian...Nay tôi muốn gửi câu hỏi đến quí đơn vị : là một người công dân chấp hành tốt luật nghĩa vụ quân sự, được kết nạp Đảng, được đào tạo với một trình độ nhất định nhưng hiện nay tôi không thể tìm được việc làm cho chính mình thì tôi muốn hỏi là quí đơn vị, địa phương và các tổ chức có nơi nào có thể tiếp nhận hoặc hỗ trợ tôi tìm kiếm một việc làm ổn định sau khi đã cống hiến sức mình cho quê hương đất nước hay không? Tôi rất mong nhận được sự phản hồi của các quí cơ quan. Xin trân trọng cám ơn và kính chào ! .


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 02/12/2014 - 14 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Châu Thành xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

          - Bạn liên hệ trực tiếp với địa phương, địa phương sẽ bố trí công việc thích hợp với bạn.

          - xin cám ơn bạn đã đạt câu hỏi.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Học nghề ra trường không tìm được việc làm
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi : Ban biên tập website Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành - Tây Ninh. Sau khi tốt nghiệp cấp III, năm 2009 tôi tình nguyện tham gia phục vụ tại ngũ thời gian 2 năm, trong quá trình rèn luyện phấn đấu tại đơn vị Sư Đoàn 5 tôi đã được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước khi xuất ngũ tôi được đơn vị khen thưởng là chiến sĩ tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự. Trở về địa phương tôi liền đi học nghề hệ Cao Đẳng Nghề Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ ( 3 năm ) của trường Cao Đẳng nghề Số 8 Bộ Quốc Phòng với tấm bằng loại khá. Sau khi ra trường đến nay ( gần 6 tháng) tôi đã tìm kiếm việc làm rất vất vả qua các kênh khác nhau nhưng vẫn không tìm được việc. Cả một hành trình tìm kiếm việc làm ấy là biết bao nỗi cơ cực, tốn kém và mất thời gian...Nay tôi muốn gửi câu hỏi đến quí đơn vị : là một người công dân chấp hành tốt luật nghĩa vụ quân sự, được kết nạp Đảng, được đào tạo với một trình độ nhất định nhưng hiện nay tôi không thể tìm được việc làm cho chính mình thì tôi muốn hỏi là quí đơn vị, địa phương và các tổ chức có nơi nào có thể tiếp nhận hoặc hỗ trợ tôi tìm kiếm một việc làm ổn định sau khi đã cống hiến sức mình cho quê hương đất nước hay không? Tôi rất mong nhận được sự phản hồi của các quí cơ quan. Xin trân trọng cám ơn và kính chào ! .

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi : Ban biên tập website Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành - Tây Ninh. Sau khi tốt nghiệp cấp III, năm 2009 tôi tình nguyện tham gia phục vụ tại ngũ thời gian 2 năm, trong quá trình rèn luyện phấn đấu tại đơn vị Sư Đoàn 5 tôi đã được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước khi xuất ngũ tôi được đơn vị khen thưởng là chiến sĩ tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự. Trở về địa phương tôi liền đi học nghề hệ Cao Đẳng Nghề Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ ( 3 năm ) của trường Cao Đẳng nghề Số 8 Bộ Quốc Phòng với tấm bằng loại khá. Sau khi ra trường đến nay ( gần 6 tháng) tôi đã tìm kiếm việc làm rất vất vả qua các kênh khác nhau nhưng vẫn không tìm được việc. Cả một hành trình tìm kiếm việc làm ấy là biết bao nỗi cơ cực, tốn kém và mất thời gian...Nay tôi muốn gửi câu hỏi đến quí đơn vị : là một người công dân chấp hành tốt luật nghĩa vụ quân sự, được kết nạp Đảng, được đào tạo với một trình độ nhất định nhưng hiện nay tôi không thể tìm được việc làm cho chính mình thì tôi muốn hỏi là quí đơn vị, địa phương và các tổ chức có nơi nào có thể tiếp nhận hoặc hỗ trợ tôi tìm kiếm một việc làm ổn định sau khi đã cống hiến sức mình cho quê hương đất nước hay không? Tôi rất mong nhận được sự phản hồi của các quí cơ quan. Xin trân trọng cám ơn và kính chào ! .

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: