(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giáo viên phụ trách công tác phổ cập cấp xã
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: hòa thành-tây ninh
Ngày hỏi: 30/11/2014 - 20 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 01/12/2014 - 16 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gởi: Sở Giáo dục - Tây Ninh.

            Trong công tác phổ cập ở các xã, thị trấn trong toàn tỉnh đều có phân công giáo viên phụ trách PC mỗi xã, thị trấn nhưng tại sao mỗi huyện lại có phân công mỗi khác về số người phụ trách PC? ví dụ như ở Hòa Thành thì chỉ 01 GV chuyên trách phụ trách phổ cập ở các cấp học, còn ở Gò Dầu thì mỗi cấp học lại có 1 người phụ trách, ở Tân Châu thì chỉ có 01 người phụ trách cấp THCS... vì vậy có một số vấn đề cần khó khăn trong việc thực hiện:

            1/ Hiện nay đang thực hiện phần mềm PC của Bộ gây rất khó khăn cho những đơn vị phân công ít người phụ trách.

           2/ Việc phục trách công tác PC của xã nhưng biên chế nằm ở 1 trường nào đó để lỉnh lương (biên chế gởi) thì địa điểm làm việc là ở đâu? trong khi công tác phổ cập cần có máy tính, cần phải kết nối mạng để thực hiện công việc nhưng ở các trường có biên chế hoặc ở UBND xã lại không có trang bị máy tính dành riêng cho người phụ trách vì vậy những người làm công tác này đều sử dụng đồ cá nhân tốn nhiều kinh phí đầu tư để đảm bảo kết quả công việc.

Vậy xin hỏi có chế độ chính sách, điều kiện làm việc nào của BGD qui định cụ thể người đảm nhiệm công tác phổ cập của xã không? hay chỉ là do tùy địa phương quyết định dẫn đến mỗi nơi làm mỗi kiểu, người có nhiệm vụ nhẹ nhàn, người có nhiệm nặng nề nhưng chế độ lương vẫn giống nhau? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 01/12/2014 - 17 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

Vấn đề này Bạn liên hệ trực tiếp phòng Giáo dục trung học số ĐT: 3827734 hoặc Ông Hồ Hải Thọ TP.GDTrH số di động: 0903.177.235.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giáo viên phụ trách công tác phổ cập cấp xã
 Nội dung câu hỏi:

Kính gởi: Sở Giáo dục - Tây Ninh.

            Trong công tác phổ cập ở các xã, thị trấn trong toàn tỉnh đều có phân công giáo viên phụ trách PC mỗi xã, thị trấn nhưng tại sao mỗi huyện lại có phân công mỗi khác về số người phụ trách PC? ví dụ như ở Hòa Thành thì chỉ 01 GV chuyên trách phụ trách phổ cập ở các cấp học, còn ở Gò Dầu thì mỗi cấp học lại có 1 người phụ trách, ở Tân Châu thì chỉ có 01 người phụ trách cấp THCS... vì vậy có một số vấn đề cần khó khăn trong việc thực hiện:

            1/ Hiện nay đang thực hiện phần mềm PC của Bộ gây rất khó khăn cho những đơn vị phân công ít người phụ trách.

           2/ Việc phục trách công tác PC của xã nhưng biên chế nằm ở 1 trường nào đó để lỉnh lương (biên chế gởi) thì địa điểm làm việc là ở đâu? trong khi công tác phổ cập cần có máy tính, cần phải kết nối mạng để thực hiện công việc nhưng ở các trường có biên chế hoặc ở UBND xã lại không có trang bị máy tính dành riêng cho người phụ trách vì vậy những người làm công tác này đều sử dụng đồ cá nhân tốn nhiều kinh phí đầu tư để đảm bảo kết quả công việc.

Vậy xin hỏi có chế độ chính sách, điều kiện làm việc nào của BGD qui định cụ thể người đảm nhiệm công tác phổ cập của xã không? hay chỉ là do tùy địa phương quyết định dẫn đến mỗi nơi làm mỗi kiểu, người có nhiệm vụ nhẹ nhàn, người có nhiệm nặng nề nhưng chế độ lương vẫn giống nhau? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gởi: Sở Giáo dục - Tây Ninh.

            Trong công tác phổ cập ở các xã, thị trấn trong toàn tỉnh đều có phân công giáo viên phụ trách PC mỗi xã, thị trấn nhưng tại sao mỗi huyện lại có phân công mỗi khác về số người phụ trách PC? ví dụ như ở Hòa Thành thì chỉ 01 GV chuyên trách phụ trách phổ cập ở các cấp học, còn ở Gò Dầu thì mỗi cấp học lại có 1 người phụ trách, ở Tân Châu thì chỉ có 01 người phụ trách cấp THCS... vì vậy có một số vấn đề cần khó khăn trong việc thực hiện:

            1/ Hiện nay đang thực hiện phần mềm PC của Bộ gây rất khó khăn cho những đơn vị phân công ít người phụ trách.

           2/ Việc phục trách công tác PC của xã nhưng biên chế nằm ở 1 trường nào đó để lỉnh lương (biên chế gởi) thì địa điểm làm việc là ở đâu? trong khi công tác phổ cập cần có máy tính, cần phải kết nối mạng để thực hiện công việc nhưng ở các trường có biên chế hoặc ở UBND xã lại không có trang bị máy tính dành riêng cho người phụ trách vì vậy những người làm công tác này đều sử dụng đồ cá nhân tốn nhiều kinh phí đầu tư để đảm bảo kết quả công việc.

Vậy xin hỏi có chế độ chính sách, điều kiện làm việc nào của BGD qui định cụ thể người đảm nhiệm công tác phổ cập của xã không? hay chỉ là do tùy địa phương quyết định dẫn đến mỗi nơi làm mỗi kiểu, người có nhiệm vụ nhẹ nhàn, người có nhiệm nặng nề nhưng chế độ lương vẫn giống nhau? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: