(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về qui định hưởng lương hưu
Người hỏi : Trần Thị Hoàng Anh     Số điện thoại: 0932066878     Email: hoanganh201184@gmail.com     Địa chỉ: Trường Trung Cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh
Ngày hỏi: 01/12/2014 - 10 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 01/12/2014 - 15 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

Mẹ em công tác tại trường dạy trẻ khuyết tật từ tháng 9 năm 1995 và bắt đầu tham gia đóng BHXH kể từ ngày đó cho đến nay.

Mẹ em có quyết định biên chế chính thức vào ngày 14 tháng 05 năm 2000

Như vậy đến tháng 11 năm 2014, Mẹ em tham gia đóng BHXH đúng 19 năm 3 tháng.

Thứ 1 : Trước đây thì luật BHXH cho đóng thêm 1năm BH tự nguyện nữa để đủ 20 năm và hưởng lương hưu ở mức hưu cho phép phù hợp với 20 năm. Nhưng hiện nay thì Nhà trường trả lời với Mẹ em rằng, theo qui định mới thì không được thực hiện việc này nữa mà phải thực hiện theo chế độ hưởng 1 lần, xin cho em hỏi, điều này đúng hay không? và văn bản nào qui định?

Thứ 2 : Vì nhà trường trả lời như đã nói trên mà Mẹ em xin lãnh 1 lần, lúc này thì Sở Giáo dục Tây Ninh, căn cứ vào Nghị Định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ để tính trợ cấp thôi việc cho Mẹ em. 

Mục số 5, tại Điều 39 có qui định như sau về mức và cách tính trợ cấp thôi việc :

MỤC 5. QUY ĐỊNH VỀ THÔI VIỆC VÀ THỦ TỤC NGHỈ HƯU

Điều 39. Trợ cấp thôi việc

1. Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được tính như sau:

a) Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

b) Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng;

c) Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

d) Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

2. Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

3. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và được xác nhận thời gian có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Như vậy xin cho em hỏi

- Căn cứ vào Khoản 1 điều này , thì Sở GD tỉnh Tây Ninh tính trợ cấp cho Mẹ em chỉ có đến năm 2008, nhưng cách tính thì em chưa rõ lắm, xin cho em hỏi, trường hợp của Mẹ em thì tính theo điểm a hay  điểm c ở Khoản 1  Điều 39 này? và tính như thế nào, nếu tính theo điểm c?

- Ở Khoản 2 điều này thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay trợ cấp thôi việc được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp. Nhưng khi Mẹ em hỏi thì Ban Giám Hiệu trả lời là vì trường hợp của Mẹ em nghĩ đúng tuổi hưu nên không giài quyết trả BHTN theo qui định, còn Kế toán của trường thì trả lời "không biết trường hợp cùa Cô (tức mẹ em) có được hưởng không à", trong khi đó, trước đây nhà trường đã từng giải quyết BHTN cho Cô An, cũng là giáo viên của trường, trường hợp của  Cô An cũng giống như  trường hợp của Mẹ em hiện nay, mà Mẹ em lại nhận trả lời như thế từ nhà trường . Vậy, cho em hỏi qui định đã có, sao lại không được hưởng? và nếu đã nói là nghĩ đúng tuổi hưu sao lại không cho hưởng theo chế độ hưu trí?, và em gặp ai để được giải quyết thỏa đáng, BHXH hay BHTN?, qui trình để hưởng BHTN bao gồm những gì?

Rất mong được Ban hỏi đáp hồi âm sớm, vì hiện nay gia đình em đang rất hoang mang.

Em chân thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 01/12/2014 - 16 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

Vấn đề này Bạn liên hệ phòng tổ chức cán bộ số ĐT: 3822414 hoặc Ông Trần Hòa Hiệp sơ di động: 0918.74.34.82. để được trả lời cụ thể. Chúng tôi đã chuyển câu hỏi này cho Phòng TCCB.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về qui định hưởng lương hưu
 Nội dung câu hỏi:

Mẹ em công tác tại trường dạy trẻ khuyết tật từ tháng 9 năm 1995 và bắt đầu tham gia đóng BHXH kể từ ngày đó cho đến nay.

Mẹ em có quyết định biên chế chính thức vào ngày 14 tháng 05 năm 2000

Như vậy đến tháng 11 năm 2014, Mẹ em tham gia đóng BHXH đúng 19 năm 3 tháng.

Thứ 1 : Trước đây thì luật BHXH cho đóng thêm 1năm BH tự nguyện nữa để đủ 20 năm và hưởng lương hưu ở mức hưu cho phép phù hợp với 20 năm. Nhưng hiện nay thì Nhà trường trả lời với Mẹ em rằng, theo qui định mới thì không được thực hiện việc này nữa mà phải thực hiện theo chế độ hưởng 1 lần, xin cho em hỏi, điều này đúng hay không? và văn bản nào qui định?

Thứ 2 : Vì nhà trường trả lời như đã nói trên mà Mẹ em xin lãnh 1 lần, lúc này thì Sở Giáo dục Tây Ninh, căn cứ vào Nghị Định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ để tính trợ cấp thôi việc cho Mẹ em. 

Mục số 5, tại Điều 39 có qui định như sau về mức và cách tính trợ cấp thôi việc :

MỤC 5. QUY ĐỊNH VỀ THÔI VIỆC VÀ THỦ TỤC NGHỈ HƯU

Điều 39. Trợ cấp thôi việc

1. Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được tính như sau:

a) Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

b) Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng;

c) Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

d) Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

2. Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

3. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và được xác nhận thời gian có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Như vậy xin cho em hỏi

- Căn cứ vào Khoản 1 điều này , thì Sở GD tỉnh Tây Ninh tính trợ cấp cho Mẹ em chỉ có đến năm 2008, nhưng cách tính thì em chưa rõ lắm, xin cho em hỏi, trường hợp của Mẹ em thì tính theo điểm a hay  điểm c ở Khoản 1  Điều 39 này? và tính như thế nào, nếu tính theo điểm c?

- Ở Khoản 2 điều này thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay trợ cấp thôi việc được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp. Nhưng khi Mẹ em hỏi thì Ban Giám Hiệu trả lời là vì trường hợp của Mẹ em nghĩ đúng tuổi hưu nên không giài quyết trả BHTN theo qui định, còn Kế toán của trường thì trả lời "không biết trường hợp cùa Cô (tức mẹ em) có được hưởng không à", trong khi đó, trước đây nhà trường đã từng giải quyết BHTN cho Cô An, cũng là giáo viên của trường, trường hợp của  Cô An cũng giống như  trường hợp của Mẹ em hiện nay, mà Mẹ em lại nhận trả lời như thế từ nhà trường . Vậy, cho em hỏi qui định đã có, sao lại không được hưởng? và nếu đã nói là nghĩ đúng tuổi hưu sao lại không cho hưởng theo chế độ hưu trí?, và em gặp ai để được giải quyết thỏa đáng, BHXH hay BHTN?, qui trình để hưởng BHTN bao gồm những gì?

Rất mong được Ban hỏi đáp hồi âm sớm, vì hiện nay gia đình em đang rất hoang mang.

Em chân thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Mẹ em công tác tại trường dạy trẻ khuyết tật từ tháng 9 năm 1995 và bắt đầu tham gia đóng BHXH kể từ ngày đó cho đến nay.

Mẹ em có quyết định biên chế chính thức vào ngày 14 tháng 05 năm 2000

Như vậy đến tháng 11 năm 2014, Mẹ em tham gia đóng BHXH đúng 19 năm 3 tháng.

Thứ 1 : Trước đây thì luật BHXH cho đóng thêm 1năm BH tự nguyện nữa để đủ 20 năm và hưởng lương hưu ở mức hưu cho phép phù hợp với 20 năm. Nhưng hiện nay thì Nhà trường trả lời với Mẹ em rằng, theo qui định mới thì không được thực hiện việc này nữa mà phải thực hiện theo chế độ hưởng 1 lần, xin cho em hỏi, điều này đúng hay không? và văn bản nào qui định?

Thứ 2 : Vì nhà trường trả lời như đã nói trên mà Mẹ em xin lãnh 1 lần, lúc này thì Sở Giáo dục Tây Ninh, căn cứ vào Nghị Định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ để tính trợ cấp thôi việc cho Mẹ em. 

Mục số 5, tại Điều 39 có qui định như sau về mức và cách tính trợ cấp thôi việc :

MỤC 5. QUY ĐỊNH VỀ THÔI VIỆC VÀ THỦ TỤC NGHỈ HƯU

Điều 39. Trợ cấp thôi việc

1. Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được tính như sau:

a) Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

b) Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng;

c) Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

d) Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

2. Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

3. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và được xác nhận thời gian có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Như vậy xin cho em hỏi

- Căn cứ vào Khoản 1 điều này , thì Sở GD tỉnh Tây Ninh tính trợ cấp cho Mẹ em chỉ có đến năm 2008, nhưng cách tính thì em chưa rõ lắm, xin cho em hỏi, trường hợp của Mẹ em thì tính theo điểm a hay  điểm c ở Khoản 1  Điều 39 này? và tính như thế nào, nếu tính theo điểm c?

- Ở Khoản 2 điều này thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay trợ cấp thôi việc được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp. Nhưng khi Mẹ em hỏi thì Ban Giám Hiệu trả lời là vì trường hợp của Mẹ em nghĩ đúng tuổi hưu nên không giài quyết trả BHTN theo qui định, còn Kế toán của trường thì trả lời "không biết trường hợp cùa Cô (tức mẹ em) có được hưởng không à", trong khi đó, trước đây nhà trường đã từng giải quyết BHTN cho Cô An, cũng là giáo viên của trường, trường hợp của  Cô An cũng giống như  trường hợp của Mẹ em hiện nay, mà Mẹ em lại nhận trả lời như thế từ nhà trường . Vậy, cho em hỏi qui định đã có, sao lại không được hưởng? và nếu đã nói là nghĩ đúng tuổi hưu sao lại không cho hưởng theo chế độ hưu trí?, và em gặp ai để được giải quyết thỏa đáng, BHXH hay BHTN?, qui trình để hưởng BHTN bao gồm những gì?

Rất mong được Ban hỏi đáp hồi âm sớm, vì hiện nay gia đình em đang rất hoang mang.

Em chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: