(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thông tư 30 Bộ GD&ĐT
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: hoà thành
Ngày hỏi: 24/11/2014 - 20 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 25/11/2014 - 14 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gởi các thầy cô có trách nhiệm của Sở GD&ĐT: Hiện nay thông tư 30 của Bộ GD&ĐT chỉ đạo có hiệu lực thực hiện từ ngày 15/10/2014. Vậy đến nay gần hết tháng 11 mà sao Sở GD - Phòng GD chưa có ban hành mẫu sổ theo dõi đánh giá cho giáo viên thực hiện. Hay là Sở GD và Phòng GD căn cứ theo công văn của Bộ GD là để tham khảo cho vui, không ai chiu trách nhiệm. Cả ba tháng nay Gv chúng tôi rất khổ tâm, không biết phải làm theo ai ? BGH chỉ đạo tùm lum, mỗi người mỗi kiểu, không biết đâu mà làm ! Vậy trân trộng đề nghị các thầy cô ở Sở GD&ĐT chỉ đạo sớm cho Gv chúng em mừng.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 26/11/2014 - 19 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

Văn phòng Sở đã chuyển câu hỏi chp Phòng GDTH. Bạn theo dõi trả lời của Phòng GDTH tiếp theo.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Ông Nguyễn Hoàng Cương - TPGDTH ĐT: 0984443840.

Trân trọng./.

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thông tư 30 Bộ GD&ĐT
 Nội dung câu hỏi:

kính gởi các thầy cô có trách nhiệm của Sở GD&ĐT: Hiện nay thông tư 30 của Bộ GD&ĐT chỉ đạo có hiệu lực thực hiện từ ngày 15/10/2014. Vậy đến nay gần hết tháng 11 mà sao Sở GD - Phòng GD chưa có ban hành mẫu sổ theo dõi đánh giá cho giáo viên thực hiện. Hay là Sở GD và Phòng GD căn cứ theo công văn của Bộ GD là để tham khảo cho vui, không ai chiu trách nhiệm. Cả ba tháng nay Gv chúng tôi rất khổ tâm, không biết phải làm theo ai ? BGH chỉ đạo tùm lum, mỗi người mỗi kiểu, không biết đâu mà làm ! Vậy trân trộng đề nghị các thầy cô ở Sở GD&ĐT chỉ đạo sớm cho Gv chúng em mừng.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gởi các thầy cô có trách nhiệm của Sở GD&ĐT: Hiện nay thông tư 30 của Bộ GD&ĐT chỉ đạo có hiệu lực thực hiện từ ngày 15/10/2014. Vậy đến nay gần hết tháng 11 mà sao Sở GD - Phòng GD chưa có ban hành mẫu sổ theo dõi đánh giá cho giáo viên thực hiện. Hay là Sở GD và Phòng GD căn cứ theo công văn của Bộ GD là để tham khảo cho vui, không ai chiu trách nhiệm. Cả ba tháng nay Gv chúng tôi rất khổ tâm, không biết phải làm theo ai ? BGH chỉ đạo tùm lum, mỗi người mỗi kiểu, không biết đâu mà làm ! Vậy trân trộng đề nghị các thầy cô ở Sở GD&ĐT chỉ đạo sớm cho Gv chúng em mừng.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: