(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phụ cấp thu hút
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Hòa Thạnh-Châu Thành-TN
Ngày hỏi: 24/11/2014 - 11 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 24/11/2014 - 14 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

Trước tiên tôi xin cảm ơn sự quan tâm và trả lời của UBND huyện Châu Thành. Qua câu hỏi "Tôi là giáo viên công tác tại vùng không khó khăn của tỉnh Long An. Năm 2004 tôi chuyển theo gia đình ở tại huyện Dương Minh Châu-Tây Ninh và được Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh chuyển hồ sơ về Phòng Giáo dục và đào tạo Châu Thành, sau đó được phân công về công tác giảng dạy tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn suốt từ đó đến nay. Vậy tôi có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút hay không?". Tôi hiện công tác ở xã Hòa Thạnh, nhờ UBND huyên cho biết tôi có được hưởng phụ cấp thu hút kéo dài theo nghị định 19 hay không?

Theo câu trả lời của UBND huyện thì tôi được xét trợ cấp khó khăn là trợ cấp theo Nghị định nào? Xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 24/11/2014 - 15 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Châu Thành xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

- theo các thông tư và nghị định như:

*  Nghị định 61/2006/NĐ-CP, ngày 23/02/2013, của Chính phủ, về việt chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.  

Nghị định 19/2006/NĐ-CP, ngày 20/6/2006, cùa chính phủ về việc sửa đổi bổ sung 1 số điều của Nghị địng 61/2006/NĐ-CP.

* Thông tư liên tịch số 35/2013TTLT-BGD&ĐT-BTC-BNV, ngày 19/9/2013, của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn thực hiện khoản 1 và khoản 2 điều 1 của nghị định 19/2013/NĐ-CP và bổ sung một số điều của nghị định 61/2006/NĐ-CP .

có gì thắc mắc bạn hãy liên hệ trực tiếp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành sẽ được hướng dẫn cụ thể và chi tiết hơn

cám ơn câu hỏi của bạn

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phụ cấp thu hút
 Nội dung câu hỏi:

Trước tiên tôi xin cảm ơn sự quan tâm và trả lời của UBND huyện Châu Thành. Qua câu hỏi "Tôi là giáo viên công tác tại vùng không khó khăn của tỉnh Long An. Năm 2004 tôi chuyển theo gia đình ở tại huyện Dương Minh Châu-Tây Ninh và được Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh chuyển hồ sơ về Phòng Giáo dục và đào tạo Châu Thành, sau đó được phân công về công tác giảng dạy tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn suốt từ đó đến nay. Vậy tôi có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút hay không?". Tôi hiện công tác ở xã Hòa Thạnh, nhờ UBND huyên cho biết tôi có được hưởng phụ cấp thu hút kéo dài theo nghị định 19 hay không?

Theo câu trả lời của UBND huyện thì tôi được xét trợ cấp khó khăn là trợ cấp theo Nghị định nào? Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trước tiên tôi xin cảm ơn sự quan tâm và trả lời của UBND huyện Châu Thành. Qua câu hỏi "Tôi là giáo viên công tác tại vùng không khó khăn của tỉnh Long An. Năm 2004 tôi chuyển theo gia đình ở tại huyện Dương Minh Châu-Tây Ninh và được Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh chuyển hồ sơ về Phòng Giáo dục và đào tạo Châu Thành, sau đó được phân công về công tác giảng dạy tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn suốt từ đó đến nay. Vậy tôi có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút hay không?". Tôi hiện công tác ở xã Hòa Thạnh, nhờ UBND huyên cho biết tôi có được hưởng phụ cấp thu hút kéo dài theo nghị định 19 hay không?

Theo câu trả lời của UBND huyện thì tôi được xét trợ cấp khó khăn là trợ cấp theo Nghị định nào? Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: