(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: kế hoạch số 2136/SGDĐT-VD
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0943754343     Email: hikozaru_101@yahoo.com.vn     Địa chỉ: Trí Bình_Châu Thành_Tây ninh
Ngày hỏi: 22/11/2014 - 19 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 24/11/2014 - 10 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi đang tìm kế hoạch số 2136/SGDĐT-VD ngày 16/10/2014 của giám đốc sở giáo dục và đào tạo


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 25/11/2014 - 10 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

 Ngày 16/10/2014 Sở Giáo dục và Đào đã phát hành công văn số 2136/SGDĐT-VP về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu an toàn giao thông trong trường học", và triển khai đến tất cả các đơn vị, trường học trong tỉnh Tây Ninh.

Do đó, bạn có thể liên hệ trực tiếp với lãnh đạo đơn vị, trường học nơi bạn đang công tác để trao đổi chi tiết nội dung công văn trên./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: kế hoạch số 2136/SGDĐT-VD
 Nội dung câu hỏi:

tôi đang tìm kế hoạch số 2136/SGDĐT-VD ngày 16/10/2014 của giám đốc sở giáo dục và đào tạo

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi đang tìm kế hoạch số 2136/SGDĐT-VD ngày 16/10/2014 của giám đốc sở giáo dục và đào tạo

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: