(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: câu hỏi
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/11/2014 - 21 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 24/11/2014 - 10 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên dạy tiểu học, hiện đang hưởng lương ngạch A0, mã ngạch 15a204. Tôi đã tôt nghiệp ĐHSP (Giáo dục TH) hệ vừa học vừa làm vào năm 2012. Vậy khi nào Sở nội vụ tổ chức (xét hoặc thi) chuyển ngạch viên chức và điều kiện như thế nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 24/11/2014 - 14 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, hiện tại Sở Nội vụ chưa có tồ chức xét  hoặc thi chuyển ngạch viên chức khi được UBND tỉnh phê duyệt Sở Nội vụ sẽ thông báo cụ thể trên báo, đài, trang thông tin điện tử của Sở (sonoivu.tayninh.gov.vn) , trang thông tin điện tử của tỉnh (tayninh.gov.vn) về  điều kiện cũng như nôi dung liên quan đến thi tuyển./.

Trân Trọng.

0663839968 Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: câu hỏi
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên dạy tiểu học, hiện đang hưởng lương ngạch A0, mã ngạch 15a204. Tôi đã tôt nghiệp ĐHSP (Giáo dục TH) hệ vừa học vừa làm vào năm 2012. Vậy khi nào Sở nội vụ tổ chức (xét hoặc thi) chuyển ngạch viên chức và điều kiện như thế nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên dạy tiểu học, hiện đang hưởng lương ngạch A0, mã ngạch 15a204. Tôi đã tôt nghiệp ĐHSP (Giáo dục TH) hệ vừa học vừa làm vào năm 2012. Vậy khi nào Sở nội vụ tổ chức (xét hoặc thi) chuyển ngạch viên chức và điều kiện như thế nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: