(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phụ cấp thu hút
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành-Tây Ninh
Ngày hỏi: 21/11/2014 - 18 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 24/11/2014 - 10 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên công tác tại vùng không khó khăn của tỉnh Long An. Năm 2004 tôi chuyển theo gia đình ở tại huyện Dương Minh Châu-Tây Ninh và được Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh chuyển hồ sơ về Phòng Giáo dục và đào tạo Châu Thành, sau đó được phân công về công tác giảng dạy tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn suốt từ đó đến nay. Vậy tôi có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút hay không? Trân trọng kính chào.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 24/11/2014 - 10 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Châu Thành xin trả lời bạn như sau:

- Bạn không nói bạn đang dạy ở xã nào , trường nào của huyện Châu Thành

- nếu như bạn dạy ở xã thuộc biên giới thì bạn được xét trợ cấp khó khăn.

cám ơn bạn đã đạt câu hỏi cho UBND huyện . 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phụ cấp thu hút
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên công tác tại vùng không khó khăn của tỉnh Long An. Năm 2004 tôi chuyển theo gia đình ở tại huyện Dương Minh Châu-Tây Ninh và được Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh chuyển hồ sơ về Phòng Giáo dục và đào tạo Châu Thành, sau đó được phân công về công tác giảng dạy tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn suốt từ đó đến nay. Vậy tôi có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút hay không? Trân trọng kính chào.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên công tác tại vùng không khó khăn của tỉnh Long An. Năm 2004 tôi chuyển theo gia đình ở tại huyện Dương Minh Châu-Tây Ninh và được Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh chuyển hồ sơ về Phòng Giáo dục và đào tạo Châu Thành, sau đó được phân công về công tác giảng dạy tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn suốt từ đó đến nay. Vậy tôi có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút hay không? Trân trọng kính chào.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: