(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyển công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/11/2014 - 08 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 21/11/2014 - 10 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Khi nào Tây Ninh mới tổ chức thi tuyển công chức vậy anh chị. Lúc trước c nói tháng 11 có thông báo, giờ Sắp hết tháng 11 rồi, em lo lắm...


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 21/11/2014 - 10 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện tại đã có Thông báo trên website của Sở (sonoivu.tayninh.gov.vn) .

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyển công chức
 Nội dung câu hỏi:

Khi nào Tây Ninh mới tổ chức thi tuyển công chức vậy anh chị. Lúc trước c nói tháng 11 có thông báo, giờ Sắp hết tháng 11 rồi, em lo lắm...

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Khi nào Tây Ninh mới tổ chức thi tuyển công chức vậy anh chị. Lúc trước c nói tháng 11 có thông báo, giờ Sắp hết tháng 11 rồi, em lo lắm...

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: