(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phụ cấp trưởng ấp, khu phố
Người hỏi : Nguyễn Văn Tân     Số điện thoại: 01666113417     Email: vantandtn@yahoo.com.vn     Địa chỉ: Suối Dây - Tân Châu
Ngày hỏi: 20/11/2014 - 14 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 20/11/2014 - 17 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Căn cứ vào chế độ phụ cấp được hưởng theo QĐ 66/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của chủ tịch UBND tỉnh là 1.240.000d/ tháng chưa trừ bảo hiển các loại vậy đã đáp ứng với nhu cầu xã hội hiện nay hay chưa ? Theo tôi, trưởng ấp( khu phố) cần hưởng chế độ phụ cấp  ít nhất hoặc tương đương phụ cấp bằng phó ban ngành, đoàn thể xã mới hợp lý bởi lẽ trưởng ấp khu phố với công việc hiện nay là rất quan trọng và nhiều việc.

2/ Tổ trưởng tổ tự quản là tổ dân cư tự quản hiện nay vẫn chưa được hưởng một chế độ ưu đãi hỗ chợ nào của nhà nước vậy có bất cập hay không ? Nhất là các đồng chí tự quản có người tham gia công tác khá lâu năm khi nghỉ vẫn không được hưởng một chút ưu đãi nào: cụ thể như BHYT chẳng hạn; theo tôi UBND tỉnh cần có những ưu đãi thích hợp cho những đối tượng này.

Đề nghị UBND tỉnh cho ý kiến  


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND Tỉnh     
Thời gian trả lời: 02/06/2015 - 16 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Bạn, về vấn đề nội dung câu hỏi của bạn, Chúng tôi xin tiếp thu và sẽ tham mưu Lãnh đạo.

 

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phụ cấp trưởng ấp, khu phố
 Nội dung câu hỏi:

Căn cứ vào chế độ phụ cấp được hưởng theo QĐ 66/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của chủ tịch UBND tỉnh là 1.240.000d/ tháng chưa trừ bảo hiển các loại vậy đã đáp ứng với nhu cầu xã hội hiện nay hay chưa ? Theo tôi, trưởng ấp( khu phố) cần hưởng chế độ phụ cấp  ít nhất hoặc tương đương phụ cấp bằng phó ban ngành, đoàn thể xã mới hợp lý bởi lẽ trưởng ấp khu phố với công việc hiện nay là rất quan trọng và nhiều việc.

2/ Tổ trưởng tổ tự quản là tổ dân cư tự quản hiện nay vẫn chưa được hưởng một chế độ ưu đãi hỗ chợ nào của nhà nước vậy có bất cập hay không ? Nhất là các đồng chí tự quản có người tham gia công tác khá lâu năm khi nghỉ vẫn không được hưởng một chút ưu đãi nào: cụ thể như BHYT chẳng hạn; theo tôi UBND tỉnh cần có những ưu đãi thích hợp cho những đối tượng này.

Đề nghị UBND tỉnh cho ý kiến  

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Căn cứ vào chế độ phụ cấp được hưởng theo QĐ 66/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của chủ tịch UBND tỉnh là 1.240.000d/ tháng chưa trừ bảo hiển các loại vậy đã đáp ứng với nhu cầu xã hội hiện nay hay chưa ? Theo tôi, trưởng ấp( khu phố) cần hưởng chế độ phụ cấp  ít nhất hoặc tương đương phụ cấp bằng phó ban ngành, đoàn thể xã mới hợp lý bởi lẽ trưởng ấp khu phố với công việc hiện nay là rất quan trọng và nhiều việc.

2/ Tổ trưởng tổ tự quản là tổ dân cư tự quản hiện nay vẫn chưa được hưởng một chế độ ưu đãi hỗ chợ nào của nhà nước vậy có bất cập hay không ? Nhất là các đồng chí tự quản có người tham gia công tác khá lâu năm khi nghỉ vẫn không được hưởng một chút ưu đãi nào: cụ thể như BHYT chẳng hạn; theo tôi UBND tỉnh cần có những ưu đãi thích hợp cho những đối tượng này.

Đề nghị UBND tỉnh cho ý kiến  

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: