(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hệ số điều chỉnh giá ca máy mới nhất
Người hỏi : Công ty TNHH TVTK CHIC     Số điện thoại: 0975154549     Email: haitran.capital@gmail.com     Địa chỉ: Gò Vấp - Tp Hồ Chí Minh
Ngày hỏi: 20/11/2014 - 13 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 20/11/2014 - 17 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại công ty chúng tôi đang thiết kế 1 công trình vốn ngân sách ở địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo hướng dẫn điều chỉnh 1484 thì không đề cập đến hệ số điều chỉnh giá ca máy và thiết bị..
Xin sở Xây dựng giải đáp thắc mắc từ khi ban hành đơn giá kèm theo QĐ 2177 đến nay, có hướng dẫn hướng dẫn nào đề cập đến hệ số điều chỉnh ca máy không? Và hệ số đó là bao nhiêu? Hiện tại đơn vị chúng tôi đang lập theo giá ca máy trực tiếp tuy nhiên không có căn cứ về nguyên giá ca máy nên không được chấp thuận. Mong Sở Xây dựng giải đáp thắc mắc


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 25/11/2014 - 15 Giờ 06 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng KT-VLXD trả lời câu hỏi trên như sau:

-       Công văn số 1484/HD-UBND về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình với mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP do UBND tỉnh ký ban hành ngày 09/7/2013. Theo đó, Công văn đã nêu rõ tại Điểm 1.2 Mục II “Kể từ ngày Hướng dẫn này có hiệu lực, chi phí máy thi công được tính trực tiếp trong hồ sơ dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình”. Do vậy, Hướng dẫn 1484 không đề cập đến hệ số điều chỉnh giá ca máy và thiết bị.

-       Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để các cá nhân, tổ chức tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và hiện nay, Quyết định này vẫn còn hiệu lực.

-       Đối với các dự toán đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, hiện nay theo quy định phương pháp lập dự toán thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Phụ lục 6 – Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 về phương pháp tính chi phí máy thi công được tính trực tiếp theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD.

Mọi vấn đề vướng mắc khác của Công ty trong quá trình lập dự án, Công ty liên hệ trực tiếp Phòng Kinh tế - Vật liệu xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh; số điện thoại: 066.3922.838.

Đây là nội dung trả lời về câu hỏi nêu trên để bạn đọc của Công ty TNHH TVTK CHIC, địa chỉ ở Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh, biết thực hiện./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hệ số điều chỉnh giá ca máy mới nhất
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại công ty chúng tôi đang thiết kế 1 công trình vốn ngân sách ở địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo hướng dẫn điều chỉnh 1484 thì không đề cập đến hệ số điều chỉnh giá ca máy và thiết bị..
Xin sở Xây dựng giải đáp thắc mắc từ khi ban hành đơn giá kèm theo QĐ 2177 đến nay, có hướng dẫn hướng dẫn nào đề cập đến hệ số điều chỉnh ca máy không? Và hệ số đó là bao nhiêu? Hiện tại đơn vị chúng tôi đang lập theo giá ca máy trực tiếp tuy nhiên không có căn cứ về nguyên giá ca máy nên không được chấp thuận. Mong Sở Xây dựng giải đáp thắc mắc

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại công ty chúng tôi đang thiết kế 1 công trình vốn ngân sách ở địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo hướng dẫn điều chỉnh 1484 thì không đề cập đến hệ số điều chỉnh giá ca máy và thiết bị..
Xin sở Xây dựng giải đáp thắc mắc từ khi ban hành đơn giá kèm theo QĐ 2177 đến nay, có hướng dẫn hướng dẫn nào đề cập đến hệ số điều chỉnh ca máy không? Và hệ số đó là bao nhiêu? Hiện tại đơn vị chúng tôi đang lập theo giá ca máy trực tiếp tuy nhiên không có căn cứ về nguyên giá ca máy nên không được chấp thuận. Mong Sở Xây dựng giải đáp thắc mắc

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: