(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chương trình phối hợp số 1510/CTPH/BATGT- SGD&ĐT-ĐTN giữa ban An toàn giao thông tỉnh- Sở Giáo dục và Đào tạo- Tỉnh
Người hỏi : Võ Hoài An     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/11/2014 - 18 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 20/11/2014 - 17 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang tìm nội dung của Chương trình phối hợp số 1510/CTPH/BATGT- SGD&ĐT-ĐTN giữa ban An toàn giao thông tỉnh- Sở Giáo dục và Đào tạo- Tỉnh đoàn về việc đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh,sinh viên giai đoạn 2012 – 2017 nhưng không thấy.

 

Có thể giúp tôi tìm nội dung câu trả lời. Xin cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 25/11/2014 - 10 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT đã thông báo tại: tayninh.edu.vn

Thông báo các đơn vị tải công văn số 1510 về đẩy mạnh công tác giáo dục ANGT

Ban ATGT, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn TNCSHCM thống nhất về chương trình đẩy mạnh công tác giáo dục ANGT trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên giai đoạn 2012-2017

Qua tiếp nhận các thông tin của các đơn vị, trường học chưa nhận được văn bản này trên cổng thông tin của UBND tỉnh Tây Ninh. Văn phòng Sở xin thông tin về văn bản số 1510/CTPH/BATGT-SGD&ĐT-ĐTN ký ngày 21/8/2012.

Văn phòng Sở đề nghị các đơn vị , trường học tải văn bản tại địa chỉ đây:

1. Công văn công tác đẩy mạnh giáo dục ATGT trong ĐV, TTN, HSSV giai đoạn 2012-2017

2. Thông tin về văn bản theo yêu cầu số 1510/CTPH/BATGT-SGD&ĐT-ĐTN ký ngày 21/8/2012 của Ban ATGT, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn TNCSHCM

 

Hoặc liên hệ với Văn phòng theo địa chỉ: vanphong.sotayninh@moet.edu.vn

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chuyển tập tin đến ngay địa chỉ yêu cầu.

Trân trọng./.

ThS Nguyễn Thanh Việt


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chương trình phối hợp số 1510/CTPH/BATGT- SGD&ĐT-ĐTN giữa ban An toàn giao thông tỉnh- Sở Giáo dục và Đào tạo- Tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đang tìm nội dung của Chương trình phối hợp số 1510/CTPH/BATGT- SGD&ĐT-ĐTN giữa ban An toàn giao thông tỉnh- Sở Giáo dục và Đào tạo- Tỉnh đoàn về việc đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh,sinh viên giai đoạn 2012 – 2017 nhưng không thấy.

 

Có thể giúp tôi tìm nội dung câu trả lời. Xin cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang tìm nội dung của Chương trình phối hợp số 1510/CTPH/BATGT- SGD&ĐT-ĐTN giữa ban An toàn giao thông tỉnh- Sở Giáo dục và Đào tạo- Tỉnh đoàn về việc đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh,sinh viên giai đoạn 2012 – 2017 nhưng không thấy.

 

Có thể giúp tôi tìm nội dung câu trả lời. Xin cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: