(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tiền học bổng
Người hỏi : Vương Võ Ngọc Thảo Nhi     Số điện thoại: 0908489543     Email: huong_thao_7120@yahoo.com     Địa chỉ: 260A khu phố lộc du thị trấn trảng bàng tây ninh
Ngày hỏi: 20/11/2014 - 19 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 21/11/2014 - 07 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi học trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh khoa toán tài chính được nhận học bổng  của trường .Vậy tôi có được nhận thưởng của Sở Giáo dục được không ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 23/11/2014 - 06 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

- Sở chỉ thưởng học sinh trong dịp xét giải: Lê Quý Đôn 1lần / năm (trong năm học ) do các đơn vị, trường học trực thuộc gửi danh sách. Hiện nhận học bổng là do chính sách riêng của các trường đại học khen thưởng học sinh

- Chúng tôi sẽ ghi nhận thêm thông tin của bạn.

Chúc bạn học giỏi và luôn được bổng cho các năm tiếp theo.

Trân trọng./.

ThS Nguyễn Thanh Việt


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tiền học bổng
 Nội dung câu hỏi:

Tôi học trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh khoa toán tài chính được nhận học bổng  của trường .Vậy tôi có được nhận thưởng của Sở Giáo dục được không ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi học trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh khoa toán tài chính được nhận học bổng  của trường .Vậy tôi có được nhận thưởng của Sở Giáo dục được không ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: