(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hỏi về tiền lao động thêm giờ
Người hỏi : Nguyễn Văn A     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/11/2014 - 09 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 26/11/2014 - 11 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh với nội dung như sau:

Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

 

Xin hỏi: Như vậy cán bộ công chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, được bố trí  làm thêm giờ vào ngày lễ không trùng vào ngày nghỉ hàng tuần (thứ hai,.., thứ 6) thì áp dụng 200% hay 300% lương?

Cụ thể:

Ông Phan đã hưởng lương tháng 4 rồi  (3.66 x 1.150.000đ = 4.029.000đ) đến ngày lễ 30/4  do công việc đột xuất cơ quan phải huy động Ông Phan làm việc ngày lễ 30/4 (nhằm vào ngày thứ ba). như vậy phải trả lương làm thêm giờ cho Ông Phan là bao nhiêu?

         Rất mong nhận được ý kiến trả lời, xin chân thành cảm ơn.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hỏi về tiền lao động thêm giờ
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh với nội dung như sau:

Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

 

Xin hỏi: Như vậy cán bộ công chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, được bố trí  làm thêm giờ vào ngày lễ không trùng vào ngày nghỉ hàng tuần (thứ hai,.., thứ 6) thì áp dụng 200% hay 300% lương?

Cụ thể:

Ông Phan đã hưởng lương tháng 4 rồi  (3.66 x 1.150.000đ = 4.029.000đ) đến ngày lễ 30/4  do công việc đột xuất cơ quan phải huy động Ông Phan làm việc ngày lễ 30/4 (nhằm vào ngày thứ ba). như vậy phải trả lương làm thêm giờ cho Ông Phan là bao nhiêu?

         Rất mong nhận được ý kiến trả lời, xin chân thành cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh với nội dung như sau:

Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

 

Xin hỏi: Như vậy cán bộ công chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, được bố trí  làm thêm giờ vào ngày lễ không trùng vào ngày nghỉ hàng tuần (thứ hai,.., thứ 6) thì áp dụng 200% hay 300% lương?

Cụ thể:

Ông Phan đã hưởng lương tháng 4 rồi  (3.66 x 1.150.000đ = 4.029.000đ) đến ngày lễ 30/4  do công việc đột xuất cơ quan phải huy động Ông Phan làm việc ngày lễ 30/4 (nhằm vào ngày thứ ba). như vậy phải trả lương làm thêm giờ cho Ông Phan là bao nhiêu?

         Rất mong nhận được ý kiến trả lời, xin chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: