(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục điều chỉnh tên đệm
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/11/2014 - 11 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 21/11/2014 - 14 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tư Pháp Tỉnh Tây Ninh.

Tôi là nữ, Tên đệm trên khai sinh và tất cả các giấy tờ khác đều là Thành, nay tôi muốn thay đổi tên đệm là Thanh, tôi có gặp trực tiếp với cán bộ tư pháp huyên nhưng không được giải quyết, nay tôi muốn hỏi Sở Tư Pháp Tây Ninh trường hợp của tôi có điều chỉnh được hay không? và thủ tục như thế nào?tôi rất mong muốn được điều chỉnh vì trong giao tiếp tôi rất tự ti, e ngại, gây rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Rất mong nhận được câu trả lời từ Sở tư pháp Tỉnh Tây Ninh,

Tôi thành thật biết ơn. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 04/12/2014 - 15 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật Dân sự 2005, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong trường hợp “việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó”.

Tại khoản 1, Điều 36 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định: “Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự”

Như vậy, trường hợp của bạn có thể đến UBND cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó bạn đã đăng ký khai sinh trước đây để đề nghị xem xét thay đổi tên đệm của mình.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục điều chỉnh tên đệm
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tư Pháp Tỉnh Tây Ninh.

Tôi là nữ, Tên đệm trên khai sinh và tất cả các giấy tờ khác đều là Thành, nay tôi muốn thay đổi tên đệm là Thanh, tôi có gặp trực tiếp với cán bộ tư pháp huyên nhưng không được giải quyết, nay tôi muốn hỏi Sở Tư Pháp Tây Ninh trường hợp của tôi có điều chỉnh được hay không? và thủ tục như thế nào?tôi rất mong muốn được điều chỉnh vì trong giao tiếp tôi rất tự ti, e ngại, gây rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Rất mong nhận được câu trả lời từ Sở tư pháp Tỉnh Tây Ninh,

Tôi thành thật biết ơn. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tư Pháp Tỉnh Tây Ninh.

Tôi là nữ, Tên đệm trên khai sinh và tất cả các giấy tờ khác đều là Thành, nay tôi muốn thay đổi tên đệm là Thanh, tôi có gặp trực tiếp với cán bộ tư pháp huyên nhưng không được giải quyết, nay tôi muốn hỏi Sở Tư Pháp Tây Ninh trường hợp của tôi có điều chỉnh được hay không? và thủ tục như thế nào?tôi rất mong muốn được điều chỉnh vì trong giao tiếp tôi rất tự ti, e ngại, gây rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Rất mong nhận được câu trả lời từ Sở tư pháp Tỉnh Tây Ninh,

Tôi thành thật biết ơn. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: