(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phụ cấp thu hút của giáo viên
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Bến Cầu-Tây Ninh
Ngày hỏi: 22/11/2014 - 19 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 24/11/2014 - 10 Giờ 31 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên từ vùng không có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn của TP HCM, năm 2006 tôi chuyển theo gia đình về công tác tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn của huyện Bến Cầu. Đến nay tôi có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút hay chuyển qua hưởng phụ cấp lâu năm? Xin cảm ơn trước.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 03/12/2014 - 10 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì:

Tính từ ngày 15/4/2013 (ngày Nghị định 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% hệ số lương của bậc theo chức danh nghề nghiệp hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và thôi hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5, Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Việc xác định đối tượng thuộc diện luân chuyển có thời hạn đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp quy định tại Nghị định 19/2013/NĐ-CP căn cứ vào thời hạn luân chuyển ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thực tế hiện nay tất cả giáo viên công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (các xã biên giới) trong quyết định ghi là điều động không có thời hạn. Nhưng theo các văn bản trên dùng từ “luân chuyển” có thời hạn ghi trong quyết định thì mới thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP.

Ngày 31/10/2014, bộ phận tổ chức cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Bến Cầu được Sở GD&ĐT Tây Ninh mời về để thống nhất đối tượng được hưởng phụ cấp theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP như sau : Trường hợp giáo viên đang công tác tại các đơn vị trường không thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn được điều động đến công tác tại các đơn vị vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, hoặc nơi khác chuyển đến nhưng đơn vị đang công tác trước đó không thuộc địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn, khi chuyển đến huyện Bến Cầu được phân công, điều động về công tác tại các đơn vị trường thuộc địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn, sau khi hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm thì được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Trường hợp của giáo viên trên nếu trước đây đã công tác ở đơn vị trường thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi chuyển đến huyện Bến Cầu được bố trí điều động về công tác tại đơn vị trường thuộc địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn sau khi hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP. Đề nghị giáo viên trên liên hệ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo Bến Cầu mang theo các quyết định có liên quan để trả lời chính thức rõ hơn./


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phụ cấp thu hút của giáo viên
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên từ vùng không có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn của TP HCM, năm 2006 tôi chuyển theo gia đình về công tác tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn của huyện Bến Cầu. Đến nay tôi có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút hay chuyển qua hưởng phụ cấp lâu năm? Xin cảm ơn trước.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên từ vùng không có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn của TP HCM, năm 2006 tôi chuyển theo gia đình về công tác tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn của huyện Bến Cầu. Đến nay tôi có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút hay chuyển qua hưởng phụ cấp lâu năm? Xin cảm ơn trước.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: