(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: giao duc
Người hỏi : duyen     Số điện thoại: 0986883214     Email: xuanduyen0@gmail.com     Địa chỉ: trang bang
Ngày hỏi: 25/09/2013 - 20 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 26/09/2013 - 14 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

cho e hỏi năm sau có xét tuyển giáo viên nửa không ạ

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 02/10/2013 - 15 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trẩ lời

Mỗi năm Sở xét chuyển GV 1 lần vào tháng 6 và tuyển  GV mới vào tháng 7-8.

Thanh Việt - CNTT


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: giao duc
 Nội dung câu hỏi:

cho e hỏi năm sau có xét tuyển giáo viên nửa không ạ

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho e hỏi năm sau có xét tuyển giáo viên nửa không ạ

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: