(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giấy phép lái xe motor
Người hỏi : Hoàng Ngọc Chân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/09/2013 - 15 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 24/09/2013 - 15 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

 

Giấy phép lái xe moto của tôi do Công An Tây Ninh cấp ngày 25/7/1995.

Nay nếu tôi muốn đổi ( vì rất củ) giấy phép lái xe mới, xin vui lòng hướng dẩn.

Cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 02/10/2013 - 09 Giờ 12 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trường hợp này bạn mang theo giấy phép lái xe cũ đến phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh liên hệ thủ tục cấp đổi mới.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giấy phép lái xe motor
 Nội dung câu hỏi:

 

Giấy phép lái xe moto của tôi do Công An Tây Ninh cấp ngày 25/7/1995.

Nay nếu tôi muốn đổi ( vì rất củ) giấy phép lái xe mới, xin vui lòng hướng dẩn.

Cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 

Giấy phép lái xe moto của tôi do Công An Tây Ninh cấp ngày 25/7/1995.

Nay nếu tôi muốn đổi ( vì rất củ) giấy phép lái xe mới, xin vui lòng hướng dẩn.

Cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: