(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyển dụng công chức 2013
Người hỏi : Phạm Đăng Khoa     Số điện thoại:      Email: Khoa.GIS@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/09/2013 - 15 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 20/09/2013 - 10 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính chào cô chú, anh chị cơ quan!

Theo thông tin con được biết là cuối năm 2013 tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển công chức.  Hiện tại, con vừa tốt nghiệp đại học ngành Quản lý đất đai, con đang chờ nhận bằng chính thức. Vậy, nếu đến thời  gian Sở nội vụ thông báo nộp hồ sơ dự thi mà vẫn chưa nhận bằng chính thức thì con có thể sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để dự thi được không?

Chân Thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 23/09/2013 - 14 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi . Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2013 dự kiến tổ chức vào cuối năm 2013, nếu đến ngày  thi tuyển công chức mà bạn chưa nhận được  bằng chính thức thì bạn có thể sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và  làm bản cam kết ngày nộp bằng chính thức để  thi tuyển công chức nhưng nếu đến ngày Quyết định công nhận kết quả  thi tuyển công chức mà bạn vẫn chưa nộp bằng chính thức  thì  sẽ không đủ căn cứ pháp lý để công nhận kết quả thi tuyển công chức và sẽ huỷ kết quả thi tuyển công chức của bạn.(Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ Tây Ninh  Điện thoại: 066.3822414)

Trân Trọng.           


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyển dụng công chức 2013
 Nội dung câu hỏi:

Kính chào cô chú, anh chị cơ quan!

Theo thông tin con được biết là cuối năm 2013 tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển công chức.  Hiện tại, con vừa tốt nghiệp đại học ngành Quản lý đất đai, con đang chờ nhận bằng chính thức. Vậy, nếu đến thời  gian Sở nội vụ thông báo nộp hồ sơ dự thi mà vẫn chưa nhận bằng chính thức thì con có thể sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để dự thi được không?

Chân Thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính chào cô chú, anh chị cơ quan!

Theo thông tin con được biết là cuối năm 2013 tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển công chức.  Hiện tại, con vừa tốt nghiệp đại học ngành Quản lý đất đai, con đang chờ nhận bằng chính thức. Vậy, nếu đến thời  gian Sở nội vụ thông báo nộp hồ sơ dự thi mà vẫn chưa nhận bằng chính thức thì con có thể sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để dự thi được không?

Chân Thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: