(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thông quan sản phẩm sữa ensure nhập khẩu
Người hỏi : Lê Thu Hằng     Số điện thoại: 0903394579     Email: hangphuonguyen@gmail.com     Địa chỉ: 68 hai bà trưng, quận 1, tp.hcm
Ngày hỏi: 25/09/2013 - 08 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 26/09/2013 - 14 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Khi nhập khẩu sữa ensure (nhập từ Mỹ) về khu kinh tế cửa khẩu, trên bao bì sản phẩm nhập có ghi dòng chữ "không bán tại VN hoặc Mê Hi Cô", hàng nhập này có được thông quan để bán tại khu kinh tế cửa khẩu mộc bài hay không?

Kính đề nghị được giải đáp.

Trân trọng kính chào


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Hải quan     
Thời gian trả lời: 02/10/2013 - 07 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh trả lời câu hỏi của  bà Lê Thu Hằng, địa chỉ 68 Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM như sau:

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì mặt hàng Sữa Ensure không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu.  

-Thủ tục nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

- Mặt hàng Sữa Ensure thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Theo đó, mặt hàng Sữa Ensure nhập khẩu nếu đã được làm thủ tục hải quan đầy đủ và được cấp Giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu thì cơ quan Hải quan cho thông quan hàng hóa.

Doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường phải tiến hành thủ tục đăng ký và công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý là mặt hàng sữa Ensure là mặt hàng đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Do đó khi nhập khẩu hoặc kinh doanh mặt hàng này tại Việt Nam, ngoài việc thực hiện theo các nội dung trên, doanh nghiệp còn có nghĩa vụ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thông quan sản phẩm sữa ensure nhập khẩu
 Nội dung câu hỏi:

Khi nhập khẩu sữa ensure (nhập từ Mỹ) về khu kinh tế cửa khẩu, trên bao bì sản phẩm nhập có ghi dòng chữ "không bán tại VN hoặc Mê Hi Cô", hàng nhập này có được thông quan để bán tại khu kinh tế cửa khẩu mộc bài hay không?

Kính đề nghị được giải đáp.

Trân trọng kính chào

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Khi nhập khẩu sữa ensure (nhập từ Mỹ) về khu kinh tế cửa khẩu, trên bao bì sản phẩm nhập có ghi dòng chữ "không bán tại VN hoặc Mê Hi Cô", hàng nhập này có được thông quan để bán tại khu kinh tế cửa khẩu mộc bài hay không?

Kính đề nghị được giải đáp.

Trân trọng kính chào

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: