(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cong van
Người hỏi : Le Ngoc Xuan Tri     Số điện thoại: 0938177411     Email: sanglh     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/09/2013 - 11 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 26/09/2013 - 14 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Nội dung chi tiết công văn số: 2068/UBND-KTN ngày 06/9/2013


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND Tỉnh     
Thời gian trả lời: 04/11/2013 - 10 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào anh (chị) …

Nội dung và hình thức tổ chức chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2013 có đăng tải trên Cổng thông tin điệm tử của tỉnh, anh (chị) có thể vào xem tại địa chỉ: http://tayninh.gov.vn/TinTuc/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List=43cc31f0-7871-4326-83d2-11fceebc16ea&ID=3647&Web=914d7bf3-7db3-45a9-8171-246d27cf1f24.

Nếu anh (chị) cần chi tiết văn bản vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh, điện thoại 066.3822233.

Cám ơn anh (chị) đã quan tâm.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cong van
 Nội dung câu hỏi:

Nội dung chi tiết công văn số: 2068/UBND-KTN ngày 06/9/2013

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nội dung chi tiết công văn số: 2068/UBND-KTN ngày 06/9/2013

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: