(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC CUỐI NĂM 2013
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0938310561     Email: ttphuongnhan@gmail.com     Địa chỉ: 9/6A, Ấp Long Kim, Xã Long Thành Trung, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 25/09/2013 - 10 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 26/09/2013 - 14 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:
Kính chào các cô, chú, anh, chị!
Hiện tại em mới tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán - kiểm toán vào tháng 07/2013. Em chỉ mới có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Em đã vô Đảng chính thức vào năm 2009. Nay em muốn về quê làm trong nhà nước để được ở gần nhà và tiện cho việc phát triển công tác Đảng sau này của em. Vậy cho em hỏi là từ nay đến cuối năm thì tỉnh mình còn chỉ tiêu tuyển dụng viên chức nữa không ạ? Em có thể làm được ở bộ phận nào ạ? Và nếu có thì khoảng thời gian nào thì bắt đầu nhận hồ sơ? Em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 07/11/2013 - 10 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, về việc tuyển dụng viên chức năm 2013 theo quy định, việc xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức, nhu cầu tuyển dụng viên chức, ngành nghề cần tuyển dụng do đơn vị quản lý viên chức xây dựng thường xuyên trên cơ sở biên chế được giao và vị trí việc làm. Bạn có thể tham khảo trên “Webside: www.sonoivu.tayninh.gov.vn”, có đăng thường xuyên nhu cầu tuyển dụng viên chức.

Trân Trọng./.

Phòng Tổ chức công chức ( số điện thoại : 066.3822414)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC CUỐI NĂM 2013
 Nội dung câu hỏi:
Kính chào các cô, chú, anh, chị!
Hiện tại em mới tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán - kiểm toán vào tháng 07/2013. Em chỉ mới có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Em đã vô Đảng chính thức vào năm 2009. Nay em muốn về quê làm trong nhà nước để được ở gần nhà và tiện cho việc phát triển công tác Đảng sau này của em. Vậy cho em hỏi là từ nay đến cuối năm thì tỉnh mình còn chỉ tiêu tuyển dụng viên chức nữa không ạ? Em có thể làm được ở bộ phận nào ạ? Và nếu có thì khoảng thời gian nào thì bắt đầu nhận hồ sơ? Em xin chân thành cảm ơn!
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Kính chào các cô, chú, anh, chị!
Hiện tại em mới tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán - kiểm toán vào tháng 07/2013. Em chỉ mới có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Em đã vô Đảng chính thức vào năm 2009. Nay em muốn về quê làm trong nhà nước để được ở gần nhà và tiện cho việc phát triển công tác Đảng sau này của em. Vậy cho em hỏi là từ nay đến cuối năm thì tỉnh mình còn chỉ tiêu tuyển dụng viên chức nữa không ạ? Em có thể làm được ở bộ phận nào ạ? Và nếu có thì khoảng thời gian nào thì bắt đầu nhận hồ sơ? Em xin chân thành cảm ơn!
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: