(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thời gian nộp hồ sơ và hình thức tuyển giáo viên
Người hỏi : Nguyễn Đức Thắng     Số điện thoại: 0985435685     Email: thangnd85@gmail.com     Địa chỉ: Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 18/07/2013 - 10 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 18/07/2013 - 12 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở giáo dục và đào tạo.

Em đã tốt nghiệp trường Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQGHN chuyên ngành Vật lý và đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do Đại học sư phạm cấp. Nay em muốn nộp hồ sơ xin làm giáo viên tại huyện Tân Châu. Em muốn hỏi thời gian nộp hồ sơ và hình thức tuyển dụng giáo viên của tỉnh nhà.

Rất mong nhận được hồi âm của quý Sở. Xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 19/07/2013 - 17 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Châu ra lời câu hỏi của em như sau:

-Trường hợp của em đủ đều kiện để xét tuyển làm giáo viên (với điều kiện hình thức đào tạo chính qui hoặc chuyên tu).

-  Xét tuyển làm giáo viên giảng dạy THPT liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng TCCB).

-  Xét tuyển làm giáo viên giảng dạy THCS tại Tân Châu, liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo  từ ngày 25/7/2013.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thời gian nộp hồ sơ và hình thức tuyển giáo viên
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở giáo dục và đào tạo.

Em đã tốt nghiệp trường Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQGHN chuyên ngành Vật lý và đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do Đại học sư phạm cấp. Nay em muốn nộp hồ sơ xin làm giáo viên tại huyện Tân Châu. Em muốn hỏi thời gian nộp hồ sơ và hình thức tuyển dụng giáo viên của tỉnh nhà.

Rất mong nhận được hồi âm của quý Sở. Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở giáo dục và đào tạo.

Em đã tốt nghiệp trường Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQGHN chuyên ngành Vật lý và đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do Đại học sư phạm cấp. Nay em muốn nộp hồ sơ xin làm giáo viên tại huyện Tân Châu. Em muốn hỏi thời gian nộp hồ sơ và hình thức tuyển dụng giáo viên của tỉnh nhà.

Rất mong nhận được hồi âm của quý Sở. Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: