(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyen MC
Người hỏi : Hua Thanh Binh     Số điện thoại: 01275877159     Email: thanhbinhk35b@gmail.com     Địa chỉ: DHSP TP.HCM
Ngày hỏi: 15/07/2013 - 16 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 15/07/2013 - 17 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

cho em hoi la dai phat thanh tuyen hinh tay ninh co tuyen MC khong? vi em rat muon sau khi ra truong ve lam tai tay ninh, ban than em rat dam me voi nghe nay, em co bang MC do nha van hoa thanh nien cap loai xuat sac, ngoai ra em con gianh giai Micro bac do truong DHSP TP.HCM cap. Em rat mong anh, chi tra loi em som, em xin cam on.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Đài Phát thanh và Truyền hình     
Thời gian trả lời: 15/07/2013 - 17 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh xin trả lời như sau:

Hiện nay Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh chưa có nhu cầu tuyển dụng MC. Khi có nhu cầu, Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh sẽ công bố rộng rãi trên Truyền hình và Báo Tây Ninh.

Trân trọng. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyen MC
 Nội dung câu hỏi:

cho em hoi la dai phat thanh tuyen hinh tay ninh co tuyen MC khong? vi em rat muon sau khi ra truong ve lam tai tay ninh, ban than em rat dam me voi nghe nay, em co bang MC do nha van hoa thanh nien cap loai xuat sac, ngoai ra em con gianh giai Micro bac do truong DHSP TP.HCM cap. Em rat mong anh, chi tra loi em som, em xin cam on.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho em hoi la dai phat thanh tuyen hinh tay ninh co tuyen MC khong? vi em rat muon sau khi ra truong ve lam tai tay ninh, ban than em rat dam me voi nghe nay, em co bang MC do nha van hoa thanh nien cap loai xuat sac, ngoai ra em con gianh giai Micro bac do truong DHSP TP.HCM cap. Em rat mong anh, chi tra loi em som, em xin cam on.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: