(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyển dụng cán bộ viên chức
Người hỏi : Nguyễn Văn Tư     Số điện thoại: 0973297881     Email: bienthuy040@gmail.com     Địa chỉ: Phước Vinh, Châu Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 15/07/2013 - 15 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 15/07/2013 - 17 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Huyện Châu Thành năm nay có dụng công chức k? em tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Quản lý Môi trường(Trường CĐ TN&MT) Em có thể xin vào làm ở những đâu? em xin chân thành cảm ơn!!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 30/07/2013 - 15 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, Hiện nay ở tỉnh Tây Ninh chưa có ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2013, do đó Nhu cầu tuyển dụng công chức Huyện Châu Thành chưa có, bạn có thể theo dõi trên kênh thông tinh đại chúng như: Trang thông tin điện tử của tỉnh Tây Ninh tayninh.gov.vn ; Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ sonoivu.tayninh.gov.vn hoặc Báo, Đài , Truyền hình của tỉnh để biết thông tin .

Trường hợp bạn tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Quản lý Môi tường bạn có thể liên hệ với trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội ( số điện thoại 066.822511) để xem nhu cầu tuyển dụng phù hợp với ngành nghề của bạn.

Số điện thoại phòng Tồ chức công chức thuộc Sở Nội vụ: 066.3822414 để biết thông tin khi cần thiết.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyển dụng cán bộ viên chức
 Nội dung câu hỏi:

Huyện Châu Thành năm nay có dụng công chức k? em tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Quản lý Môi trường(Trường CĐ TN&MT) Em có thể xin vào làm ở những đâu? em xin chân thành cảm ơn!!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Huyện Châu Thành năm nay có dụng công chức k? em tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Quản lý Môi trường(Trường CĐ TN&MT) Em có thể xin vào làm ở những đâu? em xin chân thành cảm ơn!!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: