(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuổi thi ngành công an
Người hỏi : Nguyễn Minh Huy     Số điện thoại:      Email: tangoctaminhtan@gmail.com     Địa chỉ: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 15/07/2013 - 15 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 15/07/2013 - 17 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Cháu sinh năm 1993, ở Châu Thành, năm sau cháu 21 tuổi. Như vậy cháu còn có cơ hội thi vào ngành công an không vậy chú. Cháu xem thông tin trên mạng là khu vực 1 không quá 22. Xin cô chú trả lời giúp cháu. Cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 22/07/2013 - 11 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo quy định tuyển sinh của Bộ Công an độ tuổi tuyển sinh

 + Đối với CBCS Công an trong biên chế: Không quá 30 tuổi (tính đến năm dự thi). 

 + Đối với học sinh: Không quá 20 tuổi (tính đến năm dự thi). 

 + Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số: Không quá 22 tuổi (tính đến năm dự thi). 

Đối với trường hợp của bạn là không đủ điều kiện.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuổi thi ngành công an
 Nội dung câu hỏi:

Cháu sinh năm 1993, ở Châu Thành, năm sau cháu 21 tuổi. Như vậy cháu còn có cơ hội thi vào ngành công an không vậy chú. Cháu xem thông tin trên mạng là khu vực 1 không quá 22. Xin cô chú trả lời giúp cháu. Cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cháu sinh năm 1993, ở Châu Thành, năm sau cháu 21 tuổi. Như vậy cháu còn có cơ hội thi vào ngành công an không vậy chú. Cháu xem thông tin trên mạng là khu vực 1 không quá 22. Xin cô chú trả lời giúp cháu. Cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: