(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: quy trình cấp giấy CNQSDĐ
Người hỏi : nguyễn sinh quân     Số điện thoại: 0934090141     Email: nguyenquantn2606@yahoo.com     Địa chỉ: Bình Lương, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 16/07/2013 - 17 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 17/07/2013 - 15 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi cần tiền gấp để làm công chuyện không thể chạy chổ nào được nên tôi quyết định bán đất. trong quá trình thỏa thuận giữa 2 bên (bên mua và bên bán) là khi nào ra giấy chứng nhận qsd đất mới trả tiền. trong quá trình làm giấy sang nhựơng QSDĐ thì phòng TNMT huyện Châu Thành buộc phải trích đo bản đồ mới làm thủ tục sang nhượng. Trong quá trình trích đo thì phòng TNMT qui định trong vòng 3 ngày nhưng thực tế gọi điện thoại nhiều lần cho cán bộ đo đạt nhưng làm rất chậm làm hồ sơ của tôi khoảng 1 tuần lễ. khi hồ sơ xong tôi có nộp lên phòng TNMT huyện vào ngày 20/6/2013 thì phòng TNMT huyện viết phiếu hẹn đến ngày 16/72013 mới lên nhận thông tin thuế và đóng thuế. như phiếu hẹn tôi đến đúng ngày lên nhận thông tin thuế và đóng thuế thì cũng trên phiếu hẹn đó lại hẹn thêm đến ngày 01/8/2013 đến để lấy giấy CN QSDĐ. vậy tổng thời gian làm hồ sơ sang nhượng quyền sử dụng đất là gần 2 tháng. Chưa kể tính phí sang nhượng QSDĐ. tôi bán đết ghi trên hợp đồng là 10.000.000đ, khi tính tiền trích đo bản đồ là 660.000đ + 250.000đ (tiền thuế TNCN + Thuế trước bạ nhà đất 2,5%) = 910.000đ. vậy tổng giá trị phải nộp thuế cộng với tiền trích đo gần 100% giá trị tài sản. Hiện nay phí đo đạt bản đồ ở huyện Châu thành rất cao làm cho người dân rất bức xúc. nhất là vấn đề đo đạt chậm mà thu phí cao, thời gian cấp QSD Đất quá lâu. như vậy tôi xin kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền xem lại quy trình và thu phí trích đo của phòng có đúng hay không để tôi và nhiều người dân khác đở phải bức xúc. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 02/08/2013 - 17 Giờ 12 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

1. Về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 02/7/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính  bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Tại Mục VII phần IIB Thủ tục cấp huyện về Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam:

Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục này là :

“- 18 ngày đối với trường hợp chủ sử dụng đất có yêu cầu chỉnh lý biến động tiếp tục sử dụng Giấy chứng nhận;

- 23 ngày đối với trường hợp chủ sử dụng đất có yêu cầu cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận”.

(Thời gian này không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)

Nộ dung câu hỏi chỉ nêu thời gian nộp hồ sơ là ngày 20/6/2013 và hẹn đến ngày 16/7/2013 đến nhận thông tin thuế và đóng thuế, sau đó hẹn đến ngày 01/8/2013 đến nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tổng cộng là 28 ngày): Do không nói rõ thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính là bao nhiêu ngày và thời gian đo đạc là bao nhiêu ngày để Sở Tài nguyên và Môi trường xác định cụ thể thời gian đã giải quyết hồ sơ vì thời gian này không tính vào tổng thời gian giải quyết hồ sơ theo Quyết định số 1294/QĐ-UBND.

2. Về mức thu phí đo đạc:

Căn cứ Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng đơn giá đo bản đồ và quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ mục E chương I Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “Đo đạc, chỉnh lý trích lục bản đồ địa chính, bản trích lục trích đo địa chính thì được tính bằng 0,50 mức trích đo địa chính thửa đất”

Theo ý kiến phản ánh mức thu phí đo đạc là 660.000 đồng (gồm phí đo đạc là 600.000 đồng và VAT 10% là 60.000 đồng), áp theo đơn giá đo đạc là 50% mức thu đơn giá đối với khu đất có diện tích từ 100m2 đến dưới 300m2.

(Quyết định 2724/QĐ-UBND thu đối với khu đất có diện tích từ 100m2 đến dưới 300m2 đối với khu vực ngoài đô thị là 1.200.250 đồng, khu vực đô thị là 1.773.858 đồng)

Như vậy việc thu phí đo đạc của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Châu Thành là thu đúng quy định.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phản ánh quy trình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc thu phí đo đạc của huyện Châu Thành. Nếu công dân có ý kiến thắc mắc gì thêm xin liên hệ trực tiếp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành để được hướng dẫn, giải quyết.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: quy trình cấp giấy CNQSDĐ
 Nội dung câu hỏi:

tôi cần tiền gấp để làm công chuyện không thể chạy chổ nào được nên tôi quyết định bán đất. trong quá trình thỏa thuận giữa 2 bên (bên mua và bên bán) là khi nào ra giấy chứng nhận qsd đất mới trả tiền. trong quá trình làm giấy sang nhựơng QSDĐ thì phòng TNMT huyện Châu Thành buộc phải trích đo bản đồ mới làm thủ tục sang nhượng. Trong quá trình trích đo thì phòng TNMT qui định trong vòng 3 ngày nhưng thực tế gọi điện thoại nhiều lần cho cán bộ đo đạt nhưng làm rất chậm làm hồ sơ của tôi khoảng 1 tuần lễ. khi hồ sơ xong tôi có nộp lên phòng TNMT huyện vào ngày 20/6/2013 thì phòng TNMT huyện viết phiếu hẹn đến ngày 16/72013 mới lên nhận thông tin thuế và đóng thuế. như phiếu hẹn tôi đến đúng ngày lên nhận thông tin thuế và đóng thuế thì cũng trên phiếu hẹn đó lại hẹn thêm đến ngày 01/8/2013 đến để lấy giấy CN QSDĐ. vậy tổng thời gian làm hồ sơ sang nhượng quyền sử dụng đất là gần 2 tháng. Chưa kể tính phí sang nhượng QSDĐ. tôi bán đết ghi trên hợp đồng là 10.000.000đ, khi tính tiền trích đo bản đồ là 660.000đ + 250.000đ (tiền thuế TNCN + Thuế trước bạ nhà đất 2,5%) = 910.000đ. vậy tổng giá trị phải nộp thuế cộng với tiền trích đo gần 100% giá trị tài sản. Hiện nay phí đo đạt bản đồ ở huyện Châu thành rất cao làm cho người dân rất bức xúc. nhất là vấn đề đo đạt chậm mà thu phí cao, thời gian cấp QSD Đất quá lâu. như vậy tôi xin kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền xem lại quy trình và thu phí trích đo của phòng có đúng hay không để tôi và nhiều người dân khác đở phải bức xúc. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi cần tiền gấp để làm công chuyện không thể chạy chổ nào được nên tôi quyết định bán đất. trong quá trình thỏa thuận giữa 2 bên (bên mua và bên bán) là khi nào ra giấy chứng nhận qsd đất mới trả tiền. trong quá trình làm giấy sang nhựơng QSDĐ thì phòng TNMT huyện Châu Thành buộc phải trích đo bản đồ mới làm thủ tục sang nhượng. Trong quá trình trích đo thì phòng TNMT qui định trong vòng 3 ngày nhưng thực tế gọi điện thoại nhiều lần cho cán bộ đo đạt nhưng làm rất chậm làm hồ sơ của tôi khoảng 1 tuần lễ. khi hồ sơ xong tôi có nộp lên phòng TNMT huyện vào ngày 20/6/2013 thì phòng TNMT huyện viết phiếu hẹn đến ngày 16/72013 mới lên nhận thông tin thuế và đóng thuế. như phiếu hẹn tôi đến đúng ngày lên nhận thông tin thuế và đóng thuế thì cũng trên phiếu hẹn đó lại hẹn thêm đến ngày 01/8/2013 đến để lấy giấy CN QSDĐ. vậy tổng thời gian làm hồ sơ sang nhượng quyền sử dụng đất là gần 2 tháng. Chưa kể tính phí sang nhượng QSDĐ. tôi bán đết ghi trên hợp đồng là 10.000.000đ, khi tính tiền trích đo bản đồ là 660.000đ + 250.000đ (tiền thuế TNCN + Thuế trước bạ nhà đất 2,5%) = 910.000đ. vậy tổng giá trị phải nộp thuế cộng với tiền trích đo gần 100% giá trị tài sản. Hiện nay phí đo đạt bản đồ ở huyện Châu thành rất cao làm cho người dân rất bức xúc. nhất là vấn đề đo đạt chậm mà thu phí cao, thời gian cấp QSD Đất quá lâu. như vậy tôi xin kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền xem lại quy trình và thu phí trích đo của phòng có đúng hay không để tôi và nhiều người dân khác đở phải bức xúc. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: