(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chuyển ngạch lương
Người hỏi : Hội Liên Hiệp Phụ nữ Tân Biên     Số điện thoại: 0663874312     Email: hoipntanbien@gmail.com     Địa chỉ: Tân Biên - Tây Ninh
Ngày hỏi: 15/07/2013 - 16 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 15/07/2013 - 17 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào anh (chị) cho em hỏi khi nào thi chuyển ngạch lương chuyên viên vậy


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 16/07/2013 - 11 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, do câu hỏi của bạn hỏi không rõ. Sở Nội vụ trả lời như sau: Riêng ở tỉnh Tây Ninh dự kiến trong tháng 8 năm 2013 sẽ tổ chức kỳ thi nâng ngạch cho công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chuyển ngạch lương
 Nội dung câu hỏi:

Chào anh (chị) cho em hỏi khi nào thi chuyển ngạch lương chuyên viên vậy

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào anh (chị) cho em hỏi khi nào thi chuyển ngạch lương chuyên viên vậy

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: