(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thời hạn nâng lương thường xuyên đối với công chức xã
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: hieu211281@gmail.com     Địa chỉ: Gò Dầu
Ngày hỏi: 09/10/2014 - 16 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 10/10/2014 - 08 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện là công chức cấp xã. Vào năm 2013, tôi bị kỷ luật Đảng, hình thức cảnh cáo và cuối năm bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, cho hỏi: thời gian kéo dài nâng lương là bao lâu?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     
Thời gian trả lời: 14/10/2014 - 16 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu trả lời bạn như sau:

Căn cứ Điểm b, Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì trường hợp của bạn bị kéo dài thời gian nâng lương thường xuyên là 06 (sáu) tháng, nguyên do là công chức bị áp dụng hình thức cảnh cáo.

Trên đây là nội dung trả lời của UBND huyện, nếu còn vấn đề gì chưa rõ, bạn vui lòng liên hệ phòng Nội vụ huyện, sđt 0663853177 để được giải đáp thêm.

Trân trọng kính chào./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thời hạn nâng lương thường xuyên đối với công chức xã
 Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện là công chức cấp xã. Vào năm 2013, tôi bị kỷ luật Đảng, hình thức cảnh cáo và cuối năm bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, cho hỏi: thời gian kéo dài nâng lương là bao lâu?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện là công chức cấp xã. Vào năm 2013, tôi bị kỷ luật Đảng, hình thức cảnh cáo và cuối năm bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, cho hỏi: thời gian kéo dài nâng lương là bao lâu?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: